Napište nám

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, prosinec 2011  |  .pdf verze

| Úvod | Slovo starosty | Lesní hospodářství | Farní úřad | TJ Sokol Březová | OS Kopretina | OS Dúbrava |

| Kalendář kulturních akcí 2012 | Vítání občánků, ostatní | Studie víceúčelové haly | Závěrečná fotostrana |

Slovo starosty

Zpravodaj 12 / 2011

Zpravodaj 12/2011, úvodní strana Slovo starosty, str. 2
Lesní hospodářství, str. 3, 4 Farní úřad, str. 5, 6
TJ Sokol, str. 7 OS Kopretina, str. 8
OS Dúbrava, str. 9 Kultura, str. 10
Studie víceúčelové haly, str. 11 Závěrečná fotostrana
Zpravodaj 12 / 2010

A co nám přinesl tento rok?

V měsíci listopadu, kdy jsme dokončili všechny investiční akce i plánované opravy a připravili jsme se na příchod prvního sněhu, přišlo zákeřné sucho. Jedno z pořekadel pranostiky říká: ,,Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice“.

Nechci vymýšlet žádný katastrofický scénář, ani být negativně naladěným prognostikem, ale podle statistik je letošní podzim nejsušší za posledních 200 let.

Tato skutečnost se poprvé, za existenci našeho vodovodu projevila v pátek 18.11., kdy vlivem sucha došlo k poklesu hladiny spodní vody a naše prameniště nestíhají pokrýt zásobování vodojemů a tím i  spotřebu nás občanů.

A jestli v brzké době nezaprší, můžeme mít v zimním období hodně velké problémy s dostatkem pitné vody. Proto vás žádám: šetřete pitnou vodou a při každém otočení kohoutkem si představte co bude, až voda nepoteče vůbec.

Prozatím jsme učinili opatření pro pokrytí současné spotřeby, ale pokud zamrzne bez deště, může být situace se stavem pitné vody v zimním období vážná. Dále bych vás chtěl požádat, v době poruchy nám nevolejte s cílem vynadat nám, ale pochopte, že naší snahou je, abychom všichni měli vodu v danou chvíli, kdy ji potřebujeme.
A pokud se vám zdá, že vás neinformujeme o zastavení vodovodního řádu, tak je to proto, že v daný okamžik, v dané lokalitě je tak velká porucha, že vám voda prostě neteče a to asi neumí předvídat nikdo na světě a nebo to může být odstávka krátkodobá, při hledání poruchy, kterou po zkušenostech nemůžeme hlásit, protože většina z vás si v ten moment napouští vodu do zásoby, čímž se v daný okamžik mnohonásobně zvýší odběr vody v celé obci, který nám brání poruchu najít.

Dále bych vás chtěl informovat, že nesedíme se založenýma rukama, ale usilovně pracujeme na zvýšení počtu jímacích zařízení v lese, takže okamžitě jsme provedli geodetické výškové a polohové zaměření a v současné době probíhá zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Souběžně s touto legalizační záležitostí, probíhá i fyzická část projektu a to zadáním specifického jímacího zařízení do výroby a nákup materiálu potřebného pro samotnou realizaci. Po splnění všech těchto potřeb, zahájíme okamžitě stavební práce pro zvýšené zásobování naší obce pitnou vodou.

Při této příležitosti bych vás ještě rád informoval o skutečnostech, které zřejmě někteří z vás vůbec neví.

Odběr podzemní vody pro zásobování našeho vodovodu máme povolený Českou inspekcí životního prostředí ve výši 36 000 m3 za rok. Při nepřekročení tohoto limitu musíme uhradit  na účet Celního úřadu Uherské Hradiště částku 72.000,- Kč ročně. Pokud překročíme limit 36 000 m3 za rok, odebrané podzemní vody, musíme ještě za každý další odebraný jeden metr kubický uhradit navíc 50,- Kč.

Dále je nutné připočítat náklady spojené s opravami, běžnou údržbou, chemickou úpravou vody chlorováním a pravidelnou kontrolou kvality pitné vody v podobě laboratorních testů pro Krajskou hygienickou stanici.

Po součtu všech těchto položek, jejichž výše je pohyblivá, je cena dvanáct korun za kubík, na hraně rentabilnosti provozu obecního vodovodu.  Přesto není naší snahou, zatěžovat vaše peněženky zdražováním vodného, ale za předpokladu, že se nebudou dále zvyšovat náklady spojené z údržbou vodovodního řádu, se budeme snažit hospodárným provozem udržet cenu na nízké úrovni.

Momentální stav financí na našem obecním účtu ke dni 30.11.2011 je 13.500.000,- Kč. Tato částka  je připravena na částečné pokrytí plánovaných investičních akcí. Ostatní část nákladů, což je asi 5.000.000,- Kč, musíme pokrýt buď z dotací, nebo úsporou jiných prostředků z obecního rozpočtu.

Od roku 2009, kdy se poprvé projevila krize, je čím dál tím těžší sestavit rozpočet tak, aby byl dostatek finančních prostředků jak na běžné výdaje, tak i na investice. topNa chvíli jsme si mysleli, že se někteří politici chytli za nos, ale slibované spravedlivé rozdělení rozpočtového určení daní (RUD) je stále v nedohlednu. 

Josef Trecha, starosta obce


 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová
Redakční rada: Josef Trecha, Markéta Končitíková | Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.
Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web
(c) 2008 - 2011 Obec Březová, design: DSJ