Napište nám

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, prosinec 2011  |  .pdf verze

| Úvod | Slovo starosty | Lesní hospodářství | Farní úřad | TJ Sokol Březová | OS Kopretina | OS Dúbrava |

| Kalendář kulturních akcí 2012 | Vítání občánků, ostatní | Studie víceúčelové haly | Závěrečná fotostrana |

Kalendář kulturních akcí 2012

Zpravodaj 12 / 2011

Zpravodaj 12/2011, úvodní strana Slovo starosty, str. 2
Lesní hospodářství, str. 3, 4 Farní úřad, str. 5, 6
TJ Sokol, str. 7 OS Kopretina, str. 8
OS Dúbrava, str. 9 Kultura, str. 10
Studie víceúčelové haly, str. 11 Závěrečná fotostrana
Zpravodaj 12 / 2010

4. února
Školní ples
Místo konání: Základní a mateřská škola


18. února
Fašanková zabíjačka: tradiční setkání u fašankové obecní zabíjačky na parkovišti pod kostelem, fašankový průvod za doprovodu DH Březovjané


30. dubna
Stavění májky
Místo konání: parkoviště pod kostelem


5. července
Cyrilometodějská pouť: folklorní den, průvod jubilejního ročníku, slavnostní mše svatá, vystoupení místních spolků, fotbalové odpoledne


14. července
Březovské léto: nadžánrový festival: folk, rock, country
Místo konání: sportovní areál


28. července
Jubilejní 20. ročník Setkání Březových
Místo konání: Březová u Sokolova


18. srpna
Srpnová noc: taneční zábava pořádaná místním mysliveckým sdružením Hubert
Místo konání: sportovní areál


25. srpna
Mezinárodní nohejbalový turnaj: sportovní klání mezi nohejbalovými týmy
Místo konání: sportovní areál


1. září
Březovské hody


6. prosince
Mikulášský večírek


15. prosince
Vítání občánků
Místo konání: obřadní síň v budově OÚ


24. prosince
Půlnoční mše svatá
Místo konání: kostel sv. Cyrila a Metoděje


31. prosince
Půlnoční Silvestrovská vatra
Místo konání: v dědině

Přesné informace o konání konkrétní akce budou uveřejněny vždy na stránkách obce Březová www.obecbrezova.cz cca 2 týdny před konanou akcí.
Právo na změnu programu vyhrazeno.


 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová
Redakční rada: Josef Trecha, Markéta Končitíková | Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.
Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web
(c) 2008 - 2011 Obec Březová, design: DSJ