Napište nám

Zpravodaj 12 / 2011

Zpravodaj 12/2011, úvodní strana Slovo starosty, str. 2
Lesní hospodářství, str. 3, 4 Farní úřad, str. 5, 6
TJ Sokol, str. 7 OS Kopretina, str. 8
OS Dúbrava, str. 9 Kultura, str. 10
Studie víceúčelové haly, str. 11 Závěrečná fotostrana
Zpravodaj 12 / 2010

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, prosinec 2011  |  .pdf verze

| Úvod | Slovo starosty | Lesní hospodářství | Farní úřad | TJ Sokol Březová | OS Kopretina | OS Dúbrava |

| Kalendář kulturních akcí 2012 | Vítání občánků, ostatní | Studie víceúčelové haly | Závěrečná fotostrana |

OS Kopretina

Za celoroční činnost a píli všech kopretinových souborů Slivešky, Spjevulenky, Šibalice i cimbálové muziky Šimbolica děkujeme. Většina akcí proběhla mimo naši obec, milá pozvání nám ukázala, že nejen naše sdružení, oplývá milými a vstřícnými lidmi, ale i jinde jsou lidé ochotní dělat radost druhým, ukrojit si kus svého volného času pro druhé a nemyslet jen na sebe a svůj vlastní prospěch. 

Při posledním letním pozvání na přehlídku krojů v Uherském Hradišti byl předveden nejen současný bohatý březovský kroj, ale také představen kroj starý – horský nošený před rokem 1900 (v podobném kroji nošeném kolem roku 1920-1950 jsou březovské soubory již oblečeny). Rekonstrukce proběhla podle muzejních studií členkou našeho sdružení, která se krojovou tématikou a její historií zabývá již spousty let. Tento kroj byl zařazen mezi muzejní dokumentace o zdařilých rekonstrukcích.
Velký úspěch měl vydaný kalendář našich Šibalic, v roce 2012 snad hodně potěší všechny, kteří si jej pořídili.

3. prosince proběhla za větrného chladného podvečera návštěva Mikuláše a jeho početné družiny v mnoha domácnostech obce. Za hezkou básničku či písničku bylo obdarováno 95 hodných i nezbedných dětí.

Vánoční svátky chceme všichni prožít v klidu, proto bych velmi rád pozval občany obce na den 27. prosince 2011. V 18 hodin v kostele pořádáme VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ.

Ke zpříjemnění vánočního času Vám zazpívají Slivečky, Spjevulenky, Šibalice, Šimbolica i kostelní sbor. Nebudou chybět ani milí hosté ze Strání: ženský sbor Netáta a CM Husličky s Vlastou Gricovou.

Velmi rád bych moc poděkoval našim sponzorům, hlavně Nadaci Děti-Kultura-Sport a jiným drobným přispěvatelům, díky kterým letos mohlo sdružení vykovávat své aktivity.

Co na Vánoce přát?
Mějte stále pevné zdraví, život ať Vás hodně baví.
Na čele žádnou vrásku, všem přejeme lásku.
Úsměv vždycky ve tváři, ať se Vám vše vydaří.

Předseda OS Kopretina Robert Provodovský


 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová
Redakční rada: Josef Trecha, Markéta Končitíková | Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.
Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web
(c) 2008 - 2011 Obec Březová, design: DSJ