Napište nám

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, prosinec 2011  |  .pdf verze

| Úvod | Slovo starosty | Lesní hospodářství | Farní úřad | TJ Sokol Březová | OS Kopretina | OS Dúbrava |

| Kalendář kulturních akcí 2012 | Vítání občánků, ostatní | Studie víceúčelové haly | Závěrečná fotostrana |

OS Dúbrava

Zpravodaj 12 / 2011

Zpravodaj 12/2011, úvodní strana Slovo starosty, str. 2
Lesní hospodářství, str. 3, 4 Farní úřad, str. 5, 6
TJ Sokol, str. 7 OS Kopretina, str. 8
OS Dúbrava, str. 9 Kultura, str. 10
Studie víceúčelové haly, str. 11 Závěrečná fotostrana
Zpravodaj 12 / 2010

Letos jsme byli opět pozváni do Troskotivic na Svatováclavské hody.

Loni jsme tam byli i s dechovkou Jožky Miškaříka. Naše vystoupení se jim líbilo, tak nás pozvali opět. Na Cyríle přijeli zase Troskotovičtí k nám, na pozvání pana starosty.
Troskotovice jsou zajímavé tím, že se tam nosí varianta Březovského kroje. Tam se kroj vyvíjel v odlišných podmínkách a je na něm patrný vliv okolních vesnic, kde se nosí kroj Podlužácký.

Kromě akce v Troskotovicích jsme se ještě zúčastnili Slavností vína v Uherském Hradišti a sázení „stromu na konci republiky“ s Tomio Okamurou a pivem od Janáčka. Před koncem roku si ještě zazpíváme koledy u „Domečku“, kam Vás všechny srdečně zveme.

… a přejeme Šťastné a veselé Vánoce a hodně úspěchů v roce 2012.

Ing. Janků Vladimír člen souboru Dúbrava


 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová
Redakční rada: Josef Trecha, Markéta Končitíková | Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.
Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web
(c) 2008 - 2011 Obec Březová, design: DSJ