Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, prosinec 2010

| Úvod | Finanční přehledy | Farní úřad | ZŠ a MŠ | TJ Sokol Březová | OS Kopretina | DH Březovjané |

| Kalendář kulturních akcí na r.2011 | Vítání občánků | Křesťané | Ostatní | Závěrečná fotostrana |

Zpravodaj 12 / 2010

Úvodní strana Finanční přehledy, str. 2
Finanční přehledy, str. 2 ZŠ a MŠ, str. 3, 4
TJ Sokol Březová, str. 5, 6 OS Kopretina, str. 6, 7
DH Březovjane, str. 8 Kalendář kulturních akcí, str. 9
Vítání občánků, str. 10 Křesťané, str. 10
Ostatní, str. 11 Závěrečná fotostrana
Zpravodaj 12 / 2010
Úvodní strana
Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ