mesic3d

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, prosinec 2009

| Úvod | Informace z obce | Farní úřad | ZŠ a MŠ | TJ Sokol Březová | O Janáčkovi z Březové |

| Spjevulenky | OS Kopretina | Jaternica 2009 | Výlov rybníka | Lesní hospodářství |

| Kulturní akce r.2010 | Fotostrana - vítání občánků | Inzerce |

Základní škola a Mateřská škola

Zpravodaj 12 / 2009

Úvodní strana
Informace z obce

Nová telefonní čísla ve škole

Od čtvrtka 3. prosince 2009 má škola tato nová čísla:

Základní škola

571 896 533

nové číslo

Mateřská škola

571 896 534

nové číslo

Školní jídelna

572 695 753

stejné číslo

Farní úřad ZŠ a MŠ
TJ Sokol Březová O Janáčkovi z Březové
Spjevulenky OS Kopretina
Jaternica 2009 Výlov rybníka
Lesní hospodářství Kulturní akce r.2010
Fotostrana - Vítání občánků
Zpravodaj 12 / 2009


Vzhledem k vysokému počtu žáčků ve školce obec v měsíci říjnu rozšířila prostory mateřské školy pro hru dětí i jejich odpočinek, byl zbudován nový chodník a šatna. 

Třída mateřinky byla vybavena nábytkem, který byl hrazen z prostředků základní školy. Děti se zde velmi dobře cítí a rády školku navštěvují.

A jak takový den ve školce vlastně probíhá?
Ráno se děti schází a hrají si. Po přesnídávce si jdou zacvičit do tělocvičny a poté probíhají výukové činnosti řízené paní učitelkami, a to hudební a výtvarná výchova, učí se básničky, vyprávějí si pohádky a probíhají další činnosti vedoucí k jejich celkovému rozvoji.

Při příznivém počasí si děti chodí hrát ven, nejraději na hřiště. Po obědě mají děti odpolední odpočinek, po svačince si jdou hrát a čekají na příchod rodičů.

Třídu navštěvují děti od tří do šesti let.
Díky sponzorským darům je a bude mateřinka vybavena novými hračkami, kobercem a dalšími potřebnými věcmi.


Děti děkují hlavním sponzorům:

• Fa Montplast BřezováAgro s.r.o. Březová
• Moravská ústředna Brno


a dalším drobným sponzorům:

• Autoškola Petr Janků
• Pohostinství u Bruštíků
• DOMOPO – p. Václav Ševčík
• Koloniál – Josef Vacula
• Drogerie Leopold Janík

článek napsaly paní učitelky z MŠ

top
Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ