mesic3d

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, prosinec 2009

| Úvod | Informace z obce | Farní úřad | ZŠ a MŠ | TJ Sokol Březová | O Janáčkovi z Březové |

| Spjevulenky | OS Kopretina | Jaternica 2009 | Výlov rybníka | Lesní hospodářství |

| Kulturní akce r.2010 | Fotostrana - vítání občánků | Inzerce |

Vítání občánků 2009

Zpravodaj 12 / 2009

Úvodní strana
Informace z obce

Letošní vítání občánků se konalo v sobotu 12.12.2009.


Pan starosta s paní matrikářkou předali rodičům finanční dar, pamětní list a upomínkový dárek, který vyrobili postižení lidé, pracující v chráněné dílně Život bez bariér.

O kulturní pásmo, kde děti zpívaly recitovaly, se postaralo OS Kopretina.

Farní úřad ZŠ a MŠ
TJ Sokol Březová O Janáčkovi z Březové

Na letošní vítání občánků byli pozváni naši nejmenší:

Kateřina Zetíková
Julie Provodovská
Lucie Púčková
Tomáš Ondřejka
Tereza Zderčíková
Erik Bruštík
SebastiánBartko
Natálie Hanáková
Petr Čaňo
Jitka Blechová
Kateřina Horňáková
Jan Šimek
Lukáš Holboj
Petr Ťažár
David Škoda

Vítání občánků, náhledové .pdf (4,6 MB)

strana 16 tištěného Zpravodaje 12/2009, náhledové .pdf (4,6 MB)

top
Spjevulenky OS Kopretina
Jaternica 2009 Výlov rybníka
Lesní hospodářství Kulturní akce r.2010
Fotostrana - Vítání občánků
Zpravodaj 12 / 2009
Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ