mesic3d

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, prosinec 2009

| Úvod | Informace z obce | Farní úřad | ZŠ a MŠ | TJ Sokol Březová | O Janáčkovi z Březové |

| Spjevulenky | OS Kopretina | Jaternica 2009 | Výlov rybníka | Lesní hospodářství |

| Kulturní akce r.2010 | Fotostrana - vítání občánků | Inzerce |

Jak se na Březové předává tradice?

Zpravodaj 12 / 2009

Úvodní strana Informace z obce
Farní úřad ZŠ a MŠ
TJ Sokol Březová O Janáčkovi z Březové
Spjevulenky OS Kopretina
Jaternica 2009 Výlov rybníka
Lesní hospodářství Kulturní akce r.2010
Fotostrana - Vítání občánků
Zpravodaj 12 / 2009

Kuchyň.
Hned vpravo ode dveří stojí rohová lavice.
Za ní topení, doslova zaházené hromadou novin a křížovek, protože obyvatelé zdejšího domu jsou sečtělí a mají zájem
o dění ve světě.

U lavice samozřejmě nechybí stůl. Jídelní stůl a na něm krásný vyšívaný květinový ubrus; takový, jaký dnes umí vyšít jen ty nejstarší babičky a prababičky.

Na stěně za lavicí je okno. Je položeno tak nízko, navíc s výhledem do dvora, takže slepice, které venku vyzobávají ze země žížaly, jsou ve stejné výškové úrovni jako vy, když se z okna díváte.

Vedle okna visí polička se sadou hrníčků a talířků, vkusně, a vlastně obvykle vyskládaných a visících vedle sebe.’

Pak se již konečně začíná kuchyňská linka. Obyčejný kredenc s poličkami jak dole, tak nahoře. Úplně vpravo nahoře nad poličkami nesmí nikdy chybět stojací katolický kalendář. Plynový sporák schází. Místo něj se v levém koutě kuchyně nachází tzv. šporhelt, na němž se dá vařit, péct a navíc vytopí celou místnost. Dřevěnná polínka jsou vyskládaná přímo vedle něj.

Při vstupu do místnosti upíráte jako návštěvník svůj pohled nad kuchyňskou linku. Na dva obrazy svatých - obraz Panny Marie, Bohorodičky, a obraz Ježíše Krista s trnovou korunou na hlavě. Toto vytváří jakýsi pomník či oltář, nutící nás neustále se zamýšlet. Proč? Jak? Skutečně?...


Na lavici za stolem sedá muž. Něco málo po osmdesátce.
Pán domu. Sedá vždy úplně vlevo, je zásadový. Na nose má brýle, s diobtriemi tlustými jako tři kolečka salámu, a čte noviny. Žena, věk kolem sedmdesáti, točící se "u plotny", naslouchá vypravování muže o aktuálním dění v regionu, ne-li pak v celé republice.

Na první pohled nevyrovnané, ba dokonce nemožné soužití, na druhý pohled však vztah plný vzájemné úcty, tolerance a lásky. Ach, kolik lásky je ukryto v těchto manželích...

Do místnosti přichází dítě. Děvče, pilná a svědomitá žákyňka 1. nebo 2. třídy základní školy. "Ahoj babi, ahoj dědo!", zní z jejích úst.

Usedá po pravici svého dědečka. Kuchyní se nesou nejrůznější příhody a vyprávění, tehdy ještě nic neznamenající, však posléze?... Až se vypije medový čaj, bude babička zpívat... "Když Panna Maria po světě chodila, od města k městečku o nocleh prosila...".

Podvědomě se mi tento text písně vybavil, když jsem na podzim roku 2007 narazila na podobný v jednom zpěvníku lidových písní.

A vedle tohoto jsem ve svých myšlenkách pila ten stejně sladký čaj a seděla v téže kuchyni po pravici svého dědy a poslouchala babiččin zpěv. Byla jsem zpátky...

K čemu je ale moderní době dobrá tradice? Říkám si, že ne vždy musíme mít odůvodnění pro to, co děláme. Když tak ale přemýšlím, zrovna pro tuhle otázku ho mám.top

psaní ze 17. února roku 2008 přepsala pro Březovský zpravodaj
v pátek 11. prosince 2009 Kateřina Gorčíková, vedoucí dívčího sborečku Spjevulénky

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ