mesic3d

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, prosinec 2009

| Úvod | Informace z obce | Farní úřad | ZŠ a MŠ | TJ Sokol Březová | O Janáčkovi z Březové |

| Spjevulenky | OS Kopretina | Jaternica 2009 | Výlov rybníka | Lesní hospodářství |

| Kulturní akce r.2010 | Fotostrana - vítání občánků | Inzerce |

Lesní hospodářství

Zpravodaj 12 / 2009

Úvodní strana Informace z obce
Farní úřad ZŠ a MŠ
TJ Sokol Březová O Janáčkovi z Březové
Spjevulenky OS Kopretina
Jaternica 2009 Výlov rybníka
Lesní hospodářství Kulturní akce r.2010
Fotostrana - Vítání občánků
Zpravodaj 12 / 2009

V současném období nastává v porostech klid.

Příroda se uložila k zimnímu spánku. Velké množství vodních srážek napomohlo, aby zásobní látky byly uloženy a připraveny vytvořit řádné a zdravé asimilační orgány po probuzení počátkem jara.

Přestože podzim přírodě přál, nám do práce v lese přinesl nemalé starosti. Již jsem několikrát ve Zpravodaji vzpomínal, že zisk (tržby) jsou podmíněny těžbou s prodejem dříví, ale k tomuto nám počasí nepřálo.

Těžbu dřeva jsme umístili jen tam, kde bychom nenarušili upravené cesty a svážnice. Toto omezené množství stačilo na pokrytí nákladů spojených s ochranou kultur (nátěry sazenic, prořezávky,…).

V prosinci příroda vytváří tzv. mrazové cesty, za pomocí mrazu. Ty doposud, vzhledem k vysokým teplotám, nejsou. Buk, jako nosná dřevina obecních lesů, se těží a prodává jen v zimních měsících.

Vzniklé zpoždění bude mít za následek snížení tržeb i celkové snížení m3. Připadá mi to, že je to jako předem domluvená hra ke snižování celkových těžeb.
Nutnost vytvořit zisk by vyžadovalo nasadit do zbytku roku několik skupin do těžební činnosti.


Tuto otázku budeme konzultovat s vedením obce. Snižování těžeb důsledku nepřízně počasí je plněním přání těch občanů, kteří volají po omezování těžeb. V ostatních činnostech jsme splnili všechny ukazatele letošního plánu. Rovněž i požadavky občanů na palivové dříví a ostatní sortimenty byly naplněny. Zbývající část letošního roku využijeme ke kontrole stavu lesa a postupné přípravě plánu na rok 2010 ve všech činnostech. topZávěrem mi dovolte poděkovat za celoroční spolupráci a popřát všem hodně zdraví a štěstí v nadcházejícím roce.

Ing. Oldřich Hruda odborný lesní hospodář

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ