mesic3d

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, prosinec 2009

| Úvod | Informace z obce | Farní úřad | ZŠ a MŠ | TJ Sokol Březová | O Janáčkovi z Březové |

| Spjevulenky | OS Kopretina | Jaternica 2009 | Výlov rybníka | Lesní hospodářství |

| Kulturní akce r.2010 | Fotostrana - vítání občánků | Inzerce |

Farní úřad

Zpravodaj 12 / 2009

Úvodní strana Informace z obce
Farní úřad ZŠ a MŠ
TJ Sokol Březová O Janáčkovi z Březové
Spjevulenky OS Kopretina
Jaternica 2009 Výlov rybníka
Lesní hospodářství Kulturní akce r.2010
Fotostrana - Vítání občánků
Zpravodaj 12 / 2009

Jak prožíváme vánoce?

Na tuto otázku by jistě bylo možno dát různé odpovědi. Pro mě osobně jsou ty letošní spojeny nejen s ukončováním roku a s vyplňováním různých závěrečných zpráv, ale také s bilancováním svého dvou a půlletého pobytu ve zdejší farnosti.

Z rozhodnutí otce arcibiskupa totiž nastupuji od nového roku na nové působiště, jak je zřejmě již všeobecně známo.

Co tedy na těchto řádcích napsat?
Myslím, že závěrečnou zprávu zde vyplňovat nemusím. Celkové moje působení na Březové zhodnotí nejlépe Ten, jehož narození si chceme o vánocích opět připomenout a oslavit.

Přesto si neodpustím jedno slovo. Je to slovo děkuji. Na prvním místě jistě Bohu, že mi dal možnost Březovou poznat a zde prožít určitý úsek života.

Pak církvi, která mi jako dobrá matka pomáhala udělat dalších pár kroků na mé kněžské cestě.  A konečně vám všem, kteří jste mě na této cestě doprovázeli a pomáhali vytrvat. Pán Bůh zaplať.

Zároveň se omlouvám za všechna případná nedorozumění a nepochopení z mé strany, kdy jsem nebyl takovým pastýřem svěřených oveček, jak Bůh chtěl a jak někdo třeba očekával a měl právo očekávat.

Je dobré si stále připomínat, že Ježíš Kristus, přestože je Božím Synem, přišel na svět v naprosté chudobě.
Materiální chudoba mu pomáhala očekávat vše od Boha a získat tak pravé bohatství – svobodu ducha a pokoj srdce.
Přemíra hmotného bohatství na nás často působí právě obráceně – činí nás přehnaně závislými na věcech tohoto světa a okrádá nás o pokoj, tolik potřebný pro naši duši.


Není pravda, že bych z Březové odcházel na vlastní žádost. Ani nemohu tvrdit, že jsem nad tímto rozhodnutím jásal. Přesto prosím Boha, abych přijal tuto skutečnost jako jeho dar, abych i v této své situaci nalezl – spolu s mudrci od východu – narozeného Krále a abych se nechal jím obdarovat.


On, ač bohatý, stal se pro nás chudým, abychom my zbohatli z jeho chudoby. (2Kor 8,9)


K radostnému prožití vánočních svátků vám všem žehná

P. František Urban

Informace z farních matrik za rok 2009:

top

• pokřtěno 20 dětí
• k 1. sv. přijímání 12 osob
(9 dětí a 3 dospělí)Církevní sňatky uzavřené v roce 2009

Peter Ťažár a Lenka Škrabalová
Pavel Juračka a Veronika Čaňová
Petr Kročil a Věra Matějíčková
Martin Křiváček a Pavlína Svaková
Tomáš Punker a Anna Baková
Josef Havlík a Zuzana Boďová
Václav Jurásek a Zuzana Bučková
Karol Dankanin a Soňa Janků
Petr Potěšil a Pavlína Kročilová
Josef Macek a Barbora Kubíčková
Hynek Beníček a Blanka Ševčíková
Petr Kubiš a Barbora TicháPohřby v roce 2009

Veronika Dulínková, Lopeník
Ladislav Urbanec, Lopeník
Štěpán Machala, Březová
Marie Mikulášková, Březová
František Grulich, Březová
František Pomajbík, Lopeník
Karel Lisal, Březová
Anna Urbancová, Březová
Ladislav Zetík, Březová
Františka Machalová, Lopeník
Rudolf Buček, Lopeník

Z letošního vánočního programu farnosti Březová:


20.12.
pásmo živý betlém (hodina bude upřesněna)

24.12. půlnoční mše sv. (24:00)

25.12. Hod Boží vánoční – mše sv. (hodina bude upřesněna)

26.12. mše sv. za mládence z Březové a Lopeníka (hodina bude upřesněna)

27.12. modlitba za rodiny a vyhodnocení adventní soutěže dětí (15:00)

31.12. mše sv. na závěr občanského roku a adorace (18:00)

1.1.2010 mše sv. za dívky z Březové a Lopeníka (11:00)

3.1.2010  mše sv. – přivítání nového duchovního správce (9:00)top

9.1.2010  Tříkrálová sbírka

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ