mesic3d

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, prosinec 2009

| Úvod | Informace z obce | Farní úřad | ZŠ a MŠ | TJ Sokol Březová | O Janáčkovi z Březové |

| Spjevulenky | OS Kopretina | Jaternica 2009 | Výlov rybníka | Lesní hospodářství |

| Kulturní akce r.2010 | Fotostrana - vítání občánků | Inzerce |

Vážení spoluobčané

Zpravodaj 12 / 2009

Úvodní strana Informace z obce
Farní úřad ZŠ a MŠ
TJ Sokol Březová O Janáčkovi z Březové
Spjevulenky OS Kopretina
Jaternica 2009 Výlov rybníka
Lesní hospodářství Kulturní akce r.2010
Fotostrana - Vítání občánků
Zpravodaj 12 / 2009

závěrem každého roku se ohlížíme za uplynulým obdobím a zároveň plánujeme dny budoucí.

Také proto Vám přinášíme tento Zpravodaj, kde najdete m.j. i  informace a zhodnocení různorodé činnosti v naší obci.


Všeobecně letošní rok proběhl v duchu úprav veřejných prostranství…
•  Podařilo se nám dokončit úpravu hřbitova včetně osvětlení, odběrných míst vody, výstavbu zpevněné komunikace pro pohřební služby a kameníky.

•  Opravili jsme také střechu márnice a provedli terénní úpravy.

•  Dále jsme vybudovali nová odpočinková místa s lavečkami sloužícími k odpočinku.

•  Nepřehlédnutelná je výsadba spousty květin, okrasných dřevin, stromků a skalniček všude tam, kde to jenom šlo.

•  Po celý rok probíhalo čistění zeleně na příjezdech a odpočinkových místech naší obce od náletů nežádoucích rostlin.

•  Stále pokračujeme na úpravách budovy čp. 115 a nově vznikajícího parku naproti obecního úřadu.V rámci údržby obecních budov jsme provedli…
•  Opravu interiéru budovy bývalé Zevety, kde se nám zatím podařilo zajistit tři nová pracovní místa.

•  I. etapu opravy bytovky (stará pošta) s cílem zbavit budovu nadměrné vlhkosti a to odkopáním zeminy kolem soklu, odvodněním výkopu drenáží, izolací nopovou fólií, obnovou okapových chodníků a výměnou zkorodovaných okapů a svodů.

•  Dále zaměstnanci obce vylíčili společné prostory bytovky čp. 435, kde jsme také zajistili servisního technika na případné opravy střešních oken.

•  V podzimních měsících byly na budově základní školy provedeny stavební úpravy, s cílem zajistit rozšíření mateřské školky na zákonem stanovenou potřebu a také samostatný vstup do budovy.


Jistě jste také zaznamenali pokrok ve výstavbě sběrného dvora, kde proběhla výstavba haly, výstavba opěrné zdi pro skládku stavební sutě, výstavba plochy a opěrné zdi pro komunitní kompostování a terénní úpravy.

Samozřejmě mimo tyto jmenované akce v naší obci proběhla spousta sportovních a kulturních událostí, za které bych chtěl poděkovat myslivcům, rybářům, hasičům, sportovcům, občanským sdružením, folkloristům, muzikantům a vůbec všem organizátorům i jejich pomocníkům.


Na závěr Vám všem jménem svým i jménem zastupitelstva obce přeji příjemné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce.

Josef Trecha, starosta obce

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ