Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, prosinec 2008

| Úvod | Farní úřad | ZŠ a MŠ | OS Kopretina | TJ Sokol Březová |

| Společenské události | Kalendář kulturních akcí na r.2009 | Inzerce |

Základní škola a Mateřská škola

Zpravodaj 12 / 2008

| Úvod


| Farní úřad


| ZŠ a MŠ


| OS Kopretina


| TJ Sokol Březová


| Společenské události


| Kalendář kulturních akcí na r.2009


| Inzerce

Od začátku školního roku uplynuly téměř čtyři měsíce. Za tu dobu se v naší škole mnohé událo.

Do první třídy nastoupilo 7 žáků : Eliška Ševčíková, Anetka Vanďurková, Natálka Provodovská, Klárka Horalíková, Dominik Václav, Tom Švehla a Lukáš Uher. Ve škole jsou šikovní a daří se jim také proto, že je paní učitelky ze školky dobře připravily.

Dále pokračujeme v rozšiřování, takže máme už i sedmý ročník, kde je třídní pan ředitel a šesťáky převzala paní učitelka Rozehnalová, která k nám dojíždí z Uherského Brodu.


Pan učitel Mgr. Jiří Miškář se snaží, aby byla pro děti “škola hrou”.
Připravuje proto různé aktivity, při kterých si děti nenásilně opakují danou látku. Uspořádal pro děti 1. – 3. třídy celodenní vycházku na Studený vrch, kde jsme hledali pozůstatky starověkého hradiska. Cestou děti pracovaly s kompasem, buzolou a mapou, poznávaly stromy a provedly základní měření v prostorách hradiska. Byl to úžasný a také poučný výlet.

Další zdařilou akcí byla výstava dravých ptáků ve Strání.

Letos jsme měli zastoupení hned v několika soutěžích. Základní umělecká škola Dolní Němčí pořádala výtvarnou soutěž na téma “Mrazík”. Zaslali jsme tam několik prostorových i plošných prací. Z děl dětí z deseti škol vybrala porota v kategorii dětí
1.-3. tříd na 3. místo obrázek Ondry Šobáně z 2. třídy. 
Gratulujeme.                

Další oceněnou za výtvarnou práci, tentokrát ve výtvarné soutěži, na téma “Zima už nám klepe na dveře” je Kristýna Provodovská ze 4. třídy, která skončila na 2. místě. Tuto soutěž pravidelně vypisuje Městská knihovna Uherský Brod. Obeslali jsme i soutěž literární. Několik básniček připojujeme. V této soutěži získala 2. místo Klárka Ševčíková, která je již ale studentkou gymnázia JAK v Uh. Brodě.


V listopadu jezdíme tradičně na okrskovou recitační soutěž do Uherského Brodu, kterou pořádá ŠD Pod vinohrady. Letos to byl ročník pro nás velmi úspěšný. Ve svých kategoriích získali Tom Švehla a Vojta Čaňo 3. místo, Petr Švehla cenu poroty a Eliška Ševčíková nejlépe zvládala jazykolamy. Poroty ze všech skupin se shodly, že děti z Březové jsou velmi šikovné.
Pochvalu připojil i pan Švehlík, režisér brodského divadla. To zajisté potěší.

5. prosince ve škole naděloval Mikuláš. Role čertů, anděla a Mikuláše se tentokrát ujali žáci 6. třídy.  Nadílkou potěšili nejen děti ve školce a škole, ale i švadlenky a zaměstnance OÚ.

Děti z umělecké školičky, která u nás funguje už dva roky, připravili “Vánoční muzicírování”. Předvedli nám na něm, jak pokročili ve hře na klávesové nástroje a housle.Nesmím zapomenout na již tradiční “Božíhodové koledování”. Můžete si přijít poslechnout příběh o Ježíškovi a zazpívat koledy 25. prosince v 16 hodin, tentokrát pod kostel.Největší novina nakonec: 15. prosince proběhl křest knihy, na které se spolupodílely naše děti. Jmenuje se Slovní hrátky se zvířátky a napsal ji Zdeněk Železný. Děti celou knihu ilustrovaly. Kmotrem knihy se stal starosta obce, křtili ji P. Kornek a P. Urban. O tomto počinu jste si mohli přečíst jak v regionálním tisku a také vidět v televizi Slovácko. top

Více a podrobněji se můžete o nás dočíst na webových stránkách školy.

Pavlína Majerová, vychovatelka 

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ