Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, prosinec 2008

| Úvod | Farní úřad | ZŠ a MŠ | OS Kopretina | TJ Sokol Březová |

| Společenské události | Kalendář kulturních akcí na r.2009 | Inzerce |

Kalendář kulturních akcí na rok 2009

Zpravodaj 12 / 2008

| Úvod


| Farní úřad


| ZŠ a MŠ


| OS Kopretina


| TJ Sokol Březová


| Společenské události


| Kalendář kulturních akcí na r.2009


| Inzerce

Název akce

Datum konání

Místo konání

Program

Fašankový průvod
Fašanková zabíjačka

únor 2009

parkoviště pod kostelem

průvod masek a kobelice, ochutnávka zabíjačky

Košt slivovice
(spolupořadatel)

7. února 2009

šatny

košt slivovice, cimbálová muzika

Stavění májky

30.dubna 2009

parkoviště pod kostelem

stavění májky, dechová hudba, grilování

Kácení májky

31.května 2009

parkoviště pod kostelem

kácení májky, dechová hudba

Volejbalový turnaj mezi ulicemi

13.června 2009

sportovní areál

volejbalový turnaj

Cyrilometodějská pouť

5.července 2009

obec

krojovaný průvod jubilantů, mše svatá, kulturní program, fotbalový turnaj, taneční zábava

Sraz Březových

srpen 2009

Brezová pod Bradlom, SK

fotbalový turnaj, volejbalový turnaj, hasičská soutěž

Mezinárodní nohejbalový turnaj

22.srpna 2009

sportovní areál

nohejbalový turnaj

Slovácká jaternica

19.září 2009

sportovní areál

soutěž s ochutnávkou o nejlepší zabíjačkový výrobek

Mikuláš

5.prosince 2009

obec

obchůzka Mikuláše po dětech

Vítání občánků

prosinec 2009

OÚ, obřadní síň

přivítání nových občánků

Akce, které nemají přesné datum budou upřesněny nejméně 1 měsíc před konáním akce. Právo na změny vyhrazeny.

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ