Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, prosinec 2008

| Úvod | Farní úřad | ZŠ a MŠ | OS Kopretina | TJ Sokol Březová |

| Společenské události | Kalendář kulturních akcí na r.2009 | Inzerce |

Občanské sdružení Kopretina

Zpravodaj 12 / 2008

| Úvod


| Farní úřad


| ZŠ a MŠ


| OS Kopretina


| TJ Sokol Březová


| Společenské události


| Kalendář kulturních akcí na r.2009


| Inzerce

Rok 2008 se nám pomalu blíží ke konci. Ohlédneme-li se na předešlé dny, týdny a měsíce, myslím, že jsme jej s našim sdružením Kopretina  opět dobře využili. Pořádali jsme, spolupořádali nebo účastnili se téměř 34  akcí pro občany naší obce i okolí.

Všem těm, kteří se zúčastňovali, nejen našich kulturních akcí, moc děkujeme.
Velké poděkování patří  panu starostovi a všem zastupitelům, kteří nás letos velmi podporovali v činnosti např. využitím prostoru hřiště, šaten, při nákupu hudebních nástrojů pro nově vzniklou cimbálovou muziku aj.

Samozřejmě je třeba také  poděkovat všem našim kopretinovým souborům a  to:  Spjevulenkám starším, Spjevulenkám mladším, souboru Dúbrava a mužskému sboru. V průběhu celého roku si vždy našli volnou chvilku pro zkoušky a tréninky písní i tanců. Ochotně navštěvovali v krojích přehlídky a účastnili se vystoupení. Taktéž napomáhali při realizaci i průběhu spousty dalších akcí.

Podařilo se nám pro Spjevulenky starší (za získané dotace od nadace) nechat ušít 5 ks výstupových rukávců, které bychom v roce 2009 chtěli doplnit o ostatní součásti kroje. Snažíme se o to, aby tyto nové kroje byly co nejvíce podobné  původním starým krojům, takzvaným HORSKÝM, které si už dnes téměř nikdo nepamatuje. Chceme v šití těchto starých krojů pokračovat, abychom pro naše budoucí generace zachovali  prastarou  březovkou, krásnou, téměř zapomenutou původní kulturu.

Velmi nás potěšil zájem dětí o nově vzniklý pěvecký a taneční folklorní soubor SLIVEČKY, který jsme založili v měsíci listopadu. Z původně přihlášených 10 dětí se během 3 týdnů zvýšil počet na 25 zájemců. Malým tanečníkům  a  zpěváčkům přejeme šikovnost, trpělivost, aby vydrželo původní nadšení a našim vedoucím Evě a Josefu Ševčíkovým pevné nervy při trénincích.

V listopadu jsme také  založili naši cimbálovou muziku, se kterou nám i přes velké pracovní vytížení pomáhá  Katka Říhová - primáška  cimbálové muziky Ženičky.  V posledním měsíci v roce navštívil Kopretinový Mikuláš přes šedesát dětí, které obdaroval sladkostmi a dárečky.

Ani v příštím roce nebudeme zahálet, nadále se budeme věnovat folkloru, březovským starým tradicím, dětem a také vám ostatním. Máme přichystány nejen už zaběhlé tradiční akce, ale také  několik novinek, na které se už moc těšíme. Také připravujeme druhé vydání CD nosiče z březovskými písněmi. Nadále pracujeme na přípravě BŘEZOVSKÉ KRONIKY, která bude obsahovat mimo zajímavého textu i spoustu starých fotek.


Všem občanům naší obce  přeji za celé naše sdružení, aby prožili vánoční svátky v co největší pohodě (míň úklidu, pečení, ale více prožitků z kouzla Vánoc) a  do nového roku vykročili tou správnou nohou.

Robert Provodovský, předseda OS KOPRETINA 

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ