Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, prosinec 2008

| Úvod | Farní úřad | ZŠ a MŠ | OS Kopretina | TJ Sokol Březová |

| Společenské události | Kalendář kulturních akcí na r.2009 | Inzerce |

Inzerce ve Zpravodaji obce Březová:

Zpravodaj 12 / 2008

Inzerci je možné poslat e-mailem nebo přinést osobně na Obecní úřad Březová a poplatek uhradit osobně tamtéž nebo fakturou.

| Úvod


| Farní úřad


| ZŠ a MŠ


| OS Kopretina


| TJ Sokol Březová


| Společenské události


| Kalendář kulturních akcí na r.2009


| Inzerce

Inzerce barevná:

A4 - 1.000,- Kč
A5 - 500,- Kč
A6 - 250,- Kč

rozměr inzerce platí pro tištěnou verzi, pro web je upravena

Inzerce černobílá:

A4 - 500,- Kč
A5 - 250,- Kč
A6 - 125,- Kč

rozměr inzerce platí pro tištěnou verzi, pro web je upravena

Menší inzerce jako např. “Prodám dům .... “ je za 100,- Kč.
Poděkování občanů je Zdarma.

top
Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ