Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, prosinec 2008

| Úvod | Farní úřad | ZŠ a MŠ | OS Kopretina | TJ Sokol Březová |

| Společenské události | Kalendář kulturních akcí na r.2009 | Inzerce |

Farní úřad

Zpravodaj 12 / 2008

| Úvod


| Farní úřad


| ZŠ a MŠ


| OS Kopretina


| TJ Sokol Březová


| Společenské události


| Kalendář kulturních akcí na r.2009


| Inzerce

S blížícím se koncem občanského roku 2008 bych chtěl jménem celé farnosti Březová pozdravit všechny zdejší spoluobčany a popřát hojnost Božích milostí a požehnání, abychom dokázali “přežít”, resp. správně prožít  letošní vánoce. Sám vnímám rok od roku, jak je to obtížné. Vánoce se staly pro mnohé doslova noční můrou. Nejen co se týká vzrůstající zadluženosti českých domácností, nejen co se týká náročnosti na výběr dárků, ale i v tom smyslu, že se v naší evropské společnosti vytrácejí náboženské důvody pro slavení těchto svátků.


V této souvislosti je dobré položit si pár otázek a hledat na ně odpovědi. Tak např. proč o vánocích obdarováváme ty druhé? Není to proto, že jsme sami byly obdarováni nekonečně víc? Proč se snažíme mít o vánocích volno (ze školy, z práce)? Není důvodem skutečnost, že Bůh sám nás v Kristu “uvolnil” ze spoutanosti hříchu? Proč jsou, resp. proč by měly být vánoce svátkem rodiny? Není to proto, že Boží Syn se narodil do lidské rodiny a rodinu posvětil? K radostnému hledání smyslu vánoc všem hodně odvahy a sil vyprošuje P. František Urban, duchovní správce.Výpis z křestní matriky za rok 2008 (uvedeno vždy datum křtu):

Patrik Janiga (6.1.)   Beáta Benková (27.1.)   Erik Jan Kostelan (27.1.)   Vendula Marie Vaculová (2.3.)  
Patrik Bartko (2.3.)   Jiří Vacula (16.3.)

Marek Jurásek (23.3.)   Manuel Roman Lisal (30.3.)   Vanesa Klára Janigová (13.4.)   Richard Janiga (13.4.)  
Miroslav Čaňo (27.4.)  

Pavlína Čaňová (25.5.)    Jakub Strnad (7.6.)    Jan Zahálka (8.6.)   Václav Ševčík (29.6.)   Patrik Vaculík (13.7.)  
Šimon Plášek (20.7.)   Petr Makovec (31.8.)

Sofie Anna Procházka (7.9.)   Nicol Ludmila Janků (26.10.)   Simona Marie Machalová (9.11.)   Jan Horňák (16.11.)  
Aneta Ondřejková (14.12.)Výpis z matriky zemřelých farnosti Březová (uvedeno datum úmrtí):

Marie Janků (3.1.)   Františka Houdková (5.1., urna uložena 3.5.)   Mária Lepičová (7.2.)   Marie Křeháčková  (15.2.)  
Jan Ševčík (18.2.)

František Vacula (24.2.)   Miroslav Provodovský (4.3.)   Anastázie Kročilová (20.3.)   Antonín Zetík (20.3.)  
Štěpán Ševčák (29.3.)

Františka Slováková (3.4.)   Justina Ševčíková (17.4.)   Miroslav Dostál (21.4.)  
Metoděj Cyril Králík (25.4., urna uložena 2.5.)

Marie Ševčíková (21.5.)   František Ševčík (26.6.)   Veronika Lexová (26.6.)   Františka Vaculová (14.7.)  
Josef Vráblík (5.8.)   František Pomajbík (28.8.)

Ludmila Němcová (24.9.)   Josef Janků (28.9.)   Dita Valíčková (4.10.)   Františka Ševčíková (13.10.)  
Bohuslav Janiga (31.10.)  

Angelika Brhelová (17.11.)   Stanislav Hlaváč   18.11.   Františka Janíková (2.11.)   Pavel Kubiš (1.12. )Výpis z matriky oddaných farnosti Březová (uvedeno datum sňatku):

Jaroslav Šimek – Zdeňka r. Ševčíková  26.4.

Eduard Vaculík – Mária r. Ondřejková  5.7. top

Antonín Zetík – Kateřina r. Kročilová  11.10

P.František Urban, duchovní správce 

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ