Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, prosinec 2008

| Úvod | Farní úřad | ZŠ a MŠ | OS Kopretina | TJ Sokol Březová |

| Společenské události | Kalendář kulturních akcí na r.2009 | Inzerce |

Zpravodaj 12 / 2008

| Úvod


| Farní úřad


| ZŠ a MŠ


| OS Kopretina


| TJ Sokol Březová


| Společenské události


| Kalendář kulturních akcí na r.2009


| Inzerce

ZIMNÍ ČAS

Podívám se na nebe,
co to padá na tebe?

Je to přece bílý sníh,
rozpouští se na dlaních.

Zima je ten krásný sen,
honem děti, pojďte ven.

Vozíme se na stráni,
náš pes vločku nahání.

Sněhulík se krásně třpytí,
když na něj v noci
měsíc svítí.

Kristýna Provodovská
4.třída

ZIMA

Dým z komínu stoupá,
dělá černé šmouhy.
Vločka se jen houpá,
dělá houpy, houpy.

A když na zem spadne,
dělá bílé kopce.
Velké, tlusté sněhuláky
ať si staví kdo chce.

Alžběta Majerová
5.třída

VÁNOČNÍ DÁRKY

Brzy budou vánoce,
těšíme se velice.
Tatínek už dárky chystá,
my čekáme za dveřmi.
A maminka na nás volá:
pojďte děti k večeři.

Lucie Horalíková
5.třída

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
konec roku se závažně blíží, proto bych vás rád informoval o posledních novinkách v naší obci.

Našim dětem a vůbec všem, kteří používají lávku na Kamenci, jsme postavili nový chodník mezi lávkou a školou.
Nejen pro příznivce fotbalu jsme srovnali terén u hřiště, s cílem postavit přístřešek bývalé celnice, který bychom měli fyzicky, bezúplatně, přebrat od státu na přelomu tohoto roku.

Dále pak pokračujeme s opravou domku č.p. 115, naproti Obecního úřadu, s cílem využití pro naše folkloristy i veřejnost a zkrášlení centra naší obce. Nechali jsme vyrobit kastlová okna ve starém stylu a dále pokračujeme s výstavbou nového komína a nového dřevěného stropu.

Za zmínku stojí také zavedení výroby v budově bývalé Zevety, s cílem zaměstnání místních žen. V současné době probíhá jednání s firmou KVARTAR, která současně v tomto Zpravodaji inzeruje. Tato firma se zabývá lisováním plastů a výrobou rybářských potřeb. Postupným zavedením výroby by se měla zvýšit zaměstnanost v obci, což je jedním z bodů našeho volebního programu.

Na závěr roku bych popřál všem občanům příjemné svátky.
 

Obec – plátce DPH

Od 1. ledna 2009 bude platná novela zákona o DPH č. 302/2008 Sb, kterou se ruší výjimka o tom, že obec není plátcem DPH.
Podle novely se tak stane v roce 2009 poté, co obec dosáhne obratu 2 000 000 Kč.
Ceny se o DPH zvednou u služeb, tzn. vodné, stočné a dříví. Výjimku tvoří nájemné, kde se DPH nebude započítávat. Ceny se nebudou zvedat u poplatků, tj. poplatek za odpad.
Pro obec tato novelizace znamená jedině  více práce pro úředníky a více finančních kontrol z Finančního úřadu.
Všechny peníze, které budou na DPH od občanů vybrány, musí být Finančnímu úřadu bez výjimky vyplaceny.
 

Náklady  na svoz a likvidaci odpadů v roce 2008

Do konce listopadu 2008 jsou náklady na svoz a likvidaci odpadu 535 000 Kč, z toho náklady svozovým firmám 460 000 Kč.
Náklady na svoz jedné popelnice o objemu 110 litrů  jsou 1320,- Kč za rok,  240 litrů 2163,- Kč  za rok. Ostatní náklady jsou za svoz objemného, nebezpečného  a tříděného odpadu (tj. plast, sklo).
Část nákladů bude ještě v roce 2009 za drcení stavebních sutí (ta se vyváží k cestě do Zlatného), kde jsou předpokládané náklady asi 60 000 Kč.
Naši obec finančně zatěžuje také vývoz odpadu, který se ukládal v Zevetě nebo který byl vybrán a odvezen z tzv. černých skládek po okolí Březové.
Ty byly odstraněny během roku 2007  a 2008.
Např. za odstranění disku z pneumatiky obec zaplatí od 50,- Kč  do 600,- Kč (záleží na velikosti), za odběr kompletní televize se platí 2,50 Kč za kg, za rozebranou  TV obec zaplatí  9,50 Kč za kg, za ostatní el. odpad 2,50 Kč za kg a neúplné kusy 7,70 Kč za kg. Vzhledem k tomu, že do dvora Zevety chodili někteří občané rabovat, platili jsme převážně ty vyšší sumy za neúplné kusy.

V obci máme nádoby na třídění plastů, bílého a barevného skla. Pokud někdo vhodí do bílého skla byť jen kousek skla barevného, firma tento svoz automaticky počítá jako manipulaci s barevným sklem, což je dražší.
Svoz nebezpečného odpadu je 2 x za rok, papír 1 x za rok, kov dle potřeby (od prosince do března se kov nesbírá).
Poplatek za svoz a likvidaci odpadů činí u nás v obci 374,- Kč na osobu  na rok, topplatí se maximálně za tři osoby v domácnosti. Do konce listopadu byl příjem 296 000 Kč. 

 Josef Trecha, starosta obce 

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ