Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, říjen 2010

| Úvod, volební program Sdružení nezávislých kandidátů Březová | Lesní hospodářství | Farní úřad |

| ZŠ a MŠ | Naši jubilanti - fotostrana | TJ Sokol Březová | Užovka stromová | Závěrečná fotostrana |

Základní škola a mateřská škola Březová

Zpravodaj 10 / 2010

Úvodní strana + její pokračování (str. 1 - 3) Lesní hospodářství, str. 4
Farní úřad, str. 5 ZŠ a MŠ, str. 6
Jubilanti, fotostrana, str. 7 FS Dúbrava, str. 8
TJ Sokol Březová, str. 9 - 10 Užovka stromová, str. 11
Závěrečná fotostrana
Zpravodaj 12 / 2009

V loňském školním roce vyučující základní školy se žáky uskutečnili více než třicet školních akcí a projektů (např. projekt Papírový drak, houfování vlaštovek, grafická soutěž, pouštění balonů, mikulášská obchůzka, fašanková obchůzka, přezkoušení individuálně vzdělávaných žáků z celé republiky, lyžařský výcvikový kurz, projekt Pampeliška, beseda se spisovatelem, zimní, jarní a letní muzicírování, projekt První pomoc a řada dalších akcí).
Od letošního září máme v Březové, po třiatřiceti letech, zase úplnou základní školu (od 1. září 1977 došlo na Březové ke zrušení 6. až 9. ročníku ZDŠ a žáci byli převedeni do Strání), neboť jsme otevřeli devátý ročník a tím jsme od 1. září 2007 dokončili obnovu celého druhého stupně základní školy.

Máme tedy devět ročníků, z toho jsme v prvním ročníku přivítali deset nových prvňáčků a další dva prvňáčky máme v zahraničí. K našim březovským žákům patří dalších 10 žáků základní školy po celé republice a také dalších pět žáků školy v zahraničí. Všichni tito žáci využívají náš unikátní systém řízení výuky MOODLE (zjednodušeně systém internetové školy), který podporuje individuální vzdělávání těchto žáků.

Během prázdnin byly ve škole provedeny stavební úpravy, které dále zvýší komfort přípravy a výdeje stravy ve školní kuchyni.
Škola umí získat finance i z evropských fondů – už využíváme dvou grantů – jeden evropský grant nazvaný „Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií“ realizujeme společně s Masarykovou univerzitou v Brně, druhý evropský grant z Operačního programu Vzdělání pro konkurencesch opnost nazvaný „Zkvalitnění vzdělávání s využitím LMS MOODLE“ jsme získali sami.

Zapojení do evropských grantů znamená více práce pro vyučující a školu celkově, ale zapojení naší školy do těchto projektů zvyšuje jednak kvalitu vzdělávání ve škole, dochází k častějšímu propojování výuky jednotlivých předmětů formou projektů, jednak vede vyučující
k dalšímu vzdělávání a samostudiu, takže všichni vyučující základní školy mají vysokoškolské vzdělání a jedna vyučující si vysokoškolské vzdělání dokončuje.

Součástí základní školy je i mateřské škola, v loňském roce zrekonstruovaná a nově vybavená nábytkem, která je plně obsazená, a proto už druhým rokem musíme některé žadatele o místo ve školce prozatím odmítnout, protože kapacitu stanovenou ve školském rejstříku nemůžeme z hygienických ani právních důvodů překročit.

topVěříme, že zastupitelstvo obce zachová i nadále vůči škole vstřícnost a porozumění pro potřeby březovských dětí v mateřské škole i březovských žáků v základní škole.

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ