Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, říjen 2010

| Úvod, volební program Sdružení nezávislých kandidátů Březová | Lesní hospodářství | Farní úřad |

| ZŠ a MŠ | Naši jubilanti - fotostrana | TJ Sokol Březová | Užovka stromová | Závěrečná fotostrana |

Znáte užovku stromovou?

Zpravodaj 10 / 2010

Úvodní strana + její pokračování (str. 1 - 3) Lesní hospodářství, str. 4
Farní úřad, str. 5 ZŠ a MŠ, str. 6
Jubilanti, fotostrana, str. 7 FS Dúbrava, str. 8
TJ Sokol Březová, str. 9 - 10 Užovka stromová, str. 11
Závěrečná fotostrana
Zpravodaj 12 / 2009

Je nejvzácnějším hadem naší republiky. Dříve se jí říkalo užovka Aeskulapova, neboť je to onen had, jenž je omotán na holi řeckého boha lékařství Aeskulapa tedy je součástí symbolu lékařů.

A je to také had hospodáříček známý z pohádek, který jako jeden z mála plazů byl lidem ctěn a jehož blízkosti u lidských obydlí si lidé vážili. To ostatně stále přetrvává např. v Poohří, kde je obecně
u obyvatel známa a vážena. Ostatně není divu, protože redukuje u hospodářství či obydlí stavy myší, hrabošů, potkanů a plchů. Samozřejmě se živí i jinými dostupnými živočichy, ale hlavní složkou její potravy jsou uvedení hlodavci.
Je rovněž zajímavé, že svou přítomností vytlačuje zmiji, takže kde jsou tyto užovky, zmije nežijí.  

V České republice žije jen na třech místech, mimo uvedené Poohří, tam přežívá již jen díky pochopení a aktivní ochraně místních lidí. Je ještě známa z kaňonu řeky Dyje od Znojma po Vranov nad Dyjí a pak od roku 1984 i z Bílých Karpat. Zde byl její výskyt prokázán teprve v roce 1984 a to v oblasti Vlárského průsmyku a od té doby i řídce v okolí Žítkové, v okolí Starého Hrozenkova a Strání.

A ačkoliv se tu stejně jako v Poohří drží spíše blízkosti lidského osídlení, což vyhovuje způsobu jejího života, uniká dlouhodobě pozornosti lidí, takže místní obyvatelé o ní často ani nevědí.

Lidská sídla jí vyhovují nejen kvůli bohatému zdroji potravy, ale i protože ke svému životu potřebuje hromady kamení, dřeva, sutě, zídky, podezdívky, volně ložené terasy, stodoly, stará obydlí, sklepy, půdy, náspy silnic a železnic apod., které využívá jako své úkryty či k přezimování. A pro rozmnožování potřebuje komposty, hromady listí, staré kupky sena, hnojiště, zkrátka nahromadění organického mate-riálu, který se svým rozkladem zahřívá a tím je prospěšný k líhnutí nakla-dených vajec, které jsou zhruba o veli-kosti slepičího vejce, ale s pružnou kožovitou skořáp-kou. Ke kladení vajec dochází v průběhu června a července.

Užovka stromová je naším největším hadem, který může dorůst i přes 2m délky. Zbarvení může být rozdílné od tmavě hnědé po zelenavě či žlutavě hnědou. Důležitým znakem mimo své nezaměnitelné velikosti (většina našich ostatních hadů zřídka přesahuje 1 m dálky) je i žlutavé zbarvení boků a hlavně břišní strany těla, dále nápadně šupinatý vzhled a lesk podobný slepýšům. Mláďata jsou skvrnitá s výrazně žlutými skvrnami za hlavou, které však nemají vzhled půlměsíčků jako u velmi podobné užovky obojkové, která si je uchovává i do dospělosti a je zbarvením celá šedá. Nicméně je u jejich mláďat velká možnost záměny, i když užovka obojková se drží spíše vodního prostředí, ale tomu se i užovka stromová nevyhýbá. Užovka stromová je však klidný had, který nikdy neútočí a který kousne při uchopení do rukou jen zcela výjimečně, když je příliš vyděšena.

A pokud už vzácně dojde ke kousnutí, tak není nijak nebezpečné. Jde o dvě ranky jako po píchnutí trnem šípkové růže, které se lehce a rychle hojí.

O rozšíření užovky stromové mimo již uvedená místa v Bílých Karpatech není tedy dále nic známo. Proto probíhá mapování výskytu jejího rozšíření i v oblastech, kde ještě nebyla potvrzena její přítomnost. A již nyní je zřejmé, že někteří obyvatelé ji i dlouhodobě znají a občas se s ní potkávají.  Ovšem mimo ústní zprávy je nutno získat nějaký obecně potvrditelný důkaz jako je např. svlečená hadí kůže (stačí i její kousek), kožovitá skořápka vajíčka, fotografie (i např. přejetého jedince), nebo nejlépe svědectví odborníka, který hada na vlastní oči vidí a vyfotografuje.

Proto prosíme o jakoukoliv zprávu o možném výskytu tohoto přátelského a lidem velmi prospěšného hada a to buď na Obecní úřad nebo přímo na mapovatele  - Ing. Ivo Dostál (kontakt: 602 787 136, pevná linka 511 115 377, e-mail dostali@email.cz)

Výskyt vzácných živočichů i rostlin je známkou zachovalého přírodního prostředí, kterého stále více ubývá. Cena taktopového prostředí, ale stále stoupá a je to jen otázka času, kdy se to projeví i u nás vyjádřeno finančně. A je jen hlavně na místních, zda jejich okolí bude fádní a nezajímavé a nebo vyhledávané a ceněné třeba výskytem něčeho, co jinde nemají, tedy např. až 2 m dlouhého hada hospodáříčka, který nekouše - užovky stromové.

Ivo Dostál

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ