Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, říjen 2010

| Úvod, volební program Sdružení nezávislých kandidátů Březová | Lesní hospodářství | Farní úřad |

| ZŠ a MŠ | Naši jubilanti - fotostrana | TJ Sokol Březová | Užovka stromová | Závěrečná fotostrana |

Lesní hospodářství

Zpravodaj 10 / 2010

Úvodní strana + její pokračování (str. 1 - 3) Lesní hospodářství, str. 4
Farní úřad, str. 5 ZŠ a MŠ, str. 6
Jubilanti, fotostrana, str. 7 FS Dúbrava, str. 8
TJ Sokol Březová, str. 9 - 10 Užovka stromová, str. 11
Závěrečná fotostrana
Zpravodaj 12 / 2009

Po delším období chceme spoluobčany opětovně informovat o našem lesním hospodářství.

Máme za sebou období – které my zemědělci můžeme hodnotit z dlouhodobého pohledu jako nepříznivé. Krátké období zimy nám opětovně nepřálo a v letním období jsme se vypořádali s intenzivními krátkodobými i dlouhodobými srážkami.

Do toho nám zasáhl několikrát intenzivně vítr.
V oblasti Lopeníku a kyselky bylo vyvráceno velké množství stromů, dosahujících 1000 m3 dřeva.

Je sice pravda, že otevřené stěny násečných  forem  obnovy nahrávají možnosti vyvrácení, ale hlavní podíl na tak vysoké nahodilé těžbě má podmáčenost  jednotlivých skupin.

Byli jsme nuceni omezit těžby úmyslné (výchovné a obnovní) tak, aby ztráty na kvalitě byly co nejmenší. Vstup do porostů pro těžkou techniku byl a je doposud omezen a proto celková nahodilá těžba bude ukončena s nástupem prvních mrazů:  necitlivý přístup těžby a přibližování zejména v oblasti kyselky by určitě byl předmětem kritiky občanů (přístup k pramenům kyselky).


A teď několik čísel k činnosti lesního hospodářství:

Zalesňování – zalesněno
• 1,41 ha – uměle
• Přirozenou obnovou – 0,80 ha

Ochrana lesa
• ožíváním 12 ha
• prořezávky 8,29 ha

• Probírky - 40 let – 8,70 ha s výtěžností = 80 m3
• Probírky + 40 let – 10 ha s výtěžností =  360 m3
• Nahodilá těžba = 780 m3
• Úmyslná těžba (MÚ) =  630 m3
• Samovýroba občanům = 150 m3

Celkem těžba k 20.9.2010 = 2000 m3

Což z plánu pro rok 2010 (4000 m3) činí asi 50%, předpoklad do konce roku je snížení ročního plánu o 1000 m3.
Požadavky v dodávce palivového dříví v PRM jsme zajistili pro seniory zatím v množství 320 PRM, což činí dle požadavků 80%. Zbývající část bude dodána ve zbývajícím období roku

V rámci ostatní činnosti jsme se zabývali a provedli úpravu svážnic zejména v oblasti kyselky.
Kromě zásadní činnosti (těžba dřeva) jsme v rámci zákona kontrolovali populaci důležitých škůdců lesa (kůrovec, lýkožrout, bekyně mniška, klikoroh borový).

topV rámci spolupráce jsme po pochůzkách informovali své spoluobčany o nárustu výskytu hub. A že jich bylo letos dostatek, může potvrdit i několik z nás.

Ing. Oldřich Hruda – lesní hospodářství
Václav Bruštík - lesník

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ