Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, říjen 2010

| Úvod, volební program Sdružení nezávislých kandidátů Březová | Lesní hospodářství | Farní úřad |

| ZŠ a MŠ | Naši jubilanti - fotostrana | TJ Sokol Březová | Užovka stromová | Závěrečná fotostrana |

Farní úřad

Zpravodaj 10 / 2010

Úvodní strana + její pokračování (str. 1 - 3) Lesní hospodářství, str. 4
Farní úřad, str. 5 ZŠ a MŠ, str. 6
Jubilanti, fotostrana, str. 7 FS Dúbrava, str. 8
TJ Sokol Březová, str. 9 - 10 Užovka stromová, str. 11
Závěrečná fotostrana
Zpravodaj 12 / 2009

Na začátku listopadu vzpomínáme na všechny věrné zemřelé.

Křesťanská tradice nám kromě mnoha jiného přinesla množství krásných a výstižných symbolů, které nám pomáhají pochopit, jak je lidský život krásný, v jakém úžasném světě se pohybujeme, jaké je naše určení.

V první kapitole evangelia sv. Jana čteme o vtělení Božího Slova. „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“
Dále tam stojí „…a světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila.“

Někteří lidé si myslí, že svět je samý protiklad: život – smrt, dobro – zlo, naděje – zoufalství, zdraví – nemoc. A jakýsi slepý osud nás prý vleče hned tím a hned zase oním směrem. Symbol světla ve tmě nám říká něco jiného.

Světlo vždycky zazáří ve tmě, světlo má vždy moc nad temnotou. Tma je vždycky světlem zaplašena. Nemůže se stát, že by naopak tma pohltila světlo. V nejčernější temnotě hlubokého sklepa stačí škrtnout zápalkou a tma je pokořená. Nutně ustupuje před malým světýlkem.

V týdnu od 1. do 8. listopadu se rozzáří na našich hřbitovech statisíce světélek. Místa posledního odpočinku našich zemřelých se tak obléknou do světelného hávu jímavé krásy. Vzpomínáme na své zesnulé rodiče a prarodiče. Možná že do vzpomínek se vkrade pocit beznaděje. Napadne nás, že smrt je neúprosná ničitelka života a že jsme proti ní bezmocní.

Zadívejme se na světélka nočního hřbitova. Zdálo se, že tma je mohutná a vše proniká. Malý plamének na malém knotu však nemůže být tmou udolán. Zdá-li se někomu, že smrt mohutně vítězí nad našimi životy, pak světélka ne večerním hřbitově připomenou, že život jedince – nakolik se zdá být slabý a zranitelný – nemůže být smrtí přemožen.

Světlo je něco, tma je nic.

Život je totéž co světlo.

Život člověka je NĚKDO, kdežto smrt je totéž co tma; smrt je nic.

NĚKDO nemůže být pohlcen nicotou.

Člověk není zde proto, aby se stal ničím.

Člověk žije, aby žil stále.


Proto čteme v bibli: „…a světlo ve tmě svítí
a tma ho nepohltila.“

P. Vojtěch Daněk

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ