Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, říjen 2010

| Úvod, volební program Sdružení nezávislých kandidátů Březová | Lesní hospodářství | Farní úřad |

| ZŠ a MŠ | Naši jubilanti - fotostrana | TJ Sokol Březová | Užovka stromová | Závěrečná fotostrana |

Folklorní soubor Dúbrava

Zpravodaj 10 / 2010

Úvodní strana + její pokračování (str. 1 - 3) Lesní hospodářství, str. 4
Farní úřad, str. 5 ZŠ a MŠ, str. 6
Jubilanti, fotostrana, str. 7 FS Dúbrava, str. 8
TJ Sokol Březová, str. 9 - 10 Užovka stromová, str. 11
Závěrečná fotostrana
Zpravodaj 12 / 2009

Letos jsme zvládli několik vystoupení.

Ženský pěvecký sbor vystupoval ve Strážnici v programu nazvaném Ženičky, ženy. Zúčastnili jsme se na slavnostním otevření Březovského „Domečku“.

Vystupovali jsme také ve „vysokých horských polohách”, tedy na Velkém Lopeníku. Nevíme, jestli nás někdo při vystoupení vyfotil. Pokud nám kdokoli poskytne fotky, budeme rádi. V srpnu jsme se zúčastnili Dožínkové pouti v Dubu nad Moravou, s krojovaným průvodem a slavnostní mší svatou. Několika vstupy jsme se podíleli na odpoledním kulturním programu.

Prezentovali jsme se také na Slavnostech vína a otevřených památek v Uherském Hradišti. Z příspěvků Nadace děti-kultura-sport se nám podařilo doplnit některé krojové součásti.

Děkujeme také obci Březová, bez jejíž podpory bychom svou činnost mohli jen těžko vykonávat.

Ing. Janků Vladimír

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ