Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, září 2009

| Úvod | Informace z obce | Farní úřad | ZŠ a MŠ | Lesní hospodářství | O původu kostela z Březové |

| TJ Sokol Březová | Kulturní akce | Dechová hudba Březovjané | Poděkování |

Základní škola a Mateřská škola

Zpravodaj 09 / 2009

Úvodní strana Informace z obce
Farní úřad ZŠ a MŠ
Lesní hospodářství O původu kostela z Březové
TJ Sokol Březová Kulturní akce
Dechová hudba Březovjané Poděkování
Zpravodaj 09 / 2009

Školní rok 2009/2010 v naší škole začínáme zase s několika významnými změnami.

Tou největší je otevření tříd pro druhý stupeň v nadstavbě školy. Tyto nové prostory jsme získali přebudováním bytových prostor.

Druhý stupeň naší školy (letos jsou to už šesťáci, sedmáci a osmáci) je tak umístěn do prvního poschodí, ve kterém jsou tři nové třídy a společný víceúčelový prostor pro společné školní akce, besedy s význam-nými osobnostmi, pro projektovou výuku.

V prvním poschodí je také Komunitní a informační centrum (učebna informačních technologií) a knihovna obce.Další úpravy chystáme v mateřské škole, kde chceme rozšířit plochu třídy, vybudovat novou šatnu a vlastní vchod do mateřské školy. Věříme, že tyto úpravy se podaří, díky úsilí pana starosty, uskutečnit ještě letos do konce října 2009.


Naše škola má celkem 95 dětí.
Z toho v základní škole je 70 žáků a v mateřské škole 25 dětí. Žáky naší školy jsou také děti, které se vzdělávají individuálně (máme žáky v Praze, Brně, Olomouci, na Znojemsku, v Uherském Brodě, Veletinách, Pohořelicích, ale také až na Novém Zélandě, v Makedonii, ve Vídni, v USA).


Naši žáci jsou velmi dobře připravováni na vstup do dalšího života, můžeme se pochlubit např. tím, že z pátého ročníku nám tradičně odcházejí žáci do osmiletého gymnázia.

Letos na gymnázium do Uherského Brodu odešli dva žáci.Vedení školy dbá také na profesní růst vyučujících. Není proto náhodou, že Masarykova univerzita v Brně a naše škola od září 2009 podepsali smlouvu o partnerství při realizaci projektu „Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií” v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


Cílem projektu je vytvoření metodických materiálů a postupů pro zavádění prvků anglického jazyka (CLIL) do všech vyučovacích předmětů na II.stupni ZŠ a v nižším stupni víceletého gymnázia.

Učitelé naší školy budou vybírat vhodnou slovní zásobu ve vzdělávacích okruzích, která následně bude přeložena do jazyka anglického, opatřena metodickými doporučeními, v druhé etapě pilotně vyzkoušena a evaluována na naší škole.

Projekt je založen na spolupráci odborníků z Katedry anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a několika gymnázií a naší základní školy.

Účast v tomto projektu za více než 14 milionů korun bude velkým přínosem nejen pro vyučující školy a jejich žáky, topale také pro další zviditelnění obce Březové.

PaedDr. Ludvík Zimčík, ředitel školy

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ