Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, září 2009

| Úvod | Informace z obce | Farní úřad | ZŠ a MŠ | Lesní hospodářství | O původu kostela z Březové |

| TJ Sokol Březová | Kulturní akce | Dechová hudba Březovjané | Poděkování |

Informace z obce

Zpravodaj 09 / 2009

Úvodní strana Informace z obce
Farní úřad ZŠ a MŠ
Lesní hospodářství O původu kostela z Březové
TJ Sokol Březová Kulturní akce
Dechová hudba Březovjané Poděkování
Zpravodaj 09 / 2009

Plátcovství DPH

 Od 1. července 2009 je naše obec povinným plátcem DPH.
Plátcovství DPH se u občanů vztahuje na palivové dříví, vodné a stočné, ve výši 9% DPH. Plátcovství je povinné ze zákona, podle novely zákona o DPH č. 302/2008 Sb. ze dne 17. července 2008, účinná od 1.1.2009.


Hřbitov

 Na hřbitově se pokračuje s dlážděním nových chodníků, aby byl pohodlný vstup a pohyb v co největší míře. 
 Dne 4.7. bylo poprvé rozsvíceno nové osvětlení na hřbitově.
Také byly zbudovány nové vodovodní kohouty pro pohodlnější zalévání. K odpočinku zde slouží nově umístěné lavičky.


Nepřehlédněte!

V minulosti se v naší obci vyskytovali lidé, kteří nabízeli kamenické práce, úpravu písma na pomnících, aj. Vybrali peníze na zálohu a více se zde neobjevili. Mnozí z občanů své peníze již nedostali zpět.

Abychom těmto nepříjemnostem předešli a také pro to, že nám to nově ukládá i zákon, zavedli jsme podepisování smluv obce s kameníky, kteří mají živnostenské oprávnění na kamenickou činnost.
Toto oprávnění si obec ověřuje na Živnostenském úřadě.

Povinností občanů je, aby každou kamenickou činnost nahlásili na obci. A v zájmu občana je, aby se dotázal zaměstnanců obce, zda je kameník, kterého si najali, zapsán v obecním seznamu ověřených firem. Předejdou tak problémům s vymáháním peněz od falešných kameníků, nedokončení prací na hrobech, apod.Knihovna
je opět otevřena od 2.září.
Půjčovní doba je, jako již tradičně, každou středu od 16:00 do 17:00 hodin.

Pro čtenáře jsou připraveny nové knihy, jednak z výpůjčního fondu z Uherského Hradiště, jednak naše vlastní, které jsme zakoupili z dotace minulý rok.

Namátkou vybírám :
Simona Monyová - "Sebemilenec", " Matka v krizi" - oblíbená autorka s humorem ukazuje soužití muže a ženy

Sabatina James -"Sabatina - chtěla mě zabít vlastní rodina " - rozdíl mezi odlišnými kulturami

Irena Obermannová - "Normální zázraky" - povídková kniha

Erma Bombecková - "Povolání žena" - jak to mají matky

Wibur Smith - "Leopard loví v temnotách" - další osudy rodiny Ballantyneů

Noah Gordon - "Katalánec" - historický román ze španělského venkova

Jan Bauer - "Zemřít pro jediného boha" - historický román z počátku českého státu

Vlasta Pittnerová - "Tetinky" - šest příběhů o tetinkách

O Slovácku a ze Slovácka jsou knihy Jiřího Jilíka - "Jdu Slováckem krásným", "Z vařajů po Slovácku" - kuchařka "strýca Stani",
"Bílý koníček" - pověsti vyprávěné Zuzanou Novákovou.

O nádraží a nádražácích z Uherského Brodu píše v knize
"Modrý albatros" Alena Bartošíková.

Vzhledem k tomu, že letos opět budeme pořizovat nové knihy, vyzývám čtenáře, aby vybrali ty, které by si rádi přečetli.
Nové knihy vybíráme v knihkupectví "U Černého Janka" v Uherském Brodě / nad domácími potřebami/. Vybranou topknihu nahlásíte paní Mošťkové s tím, že je pro knihovnu Březová a ona ji odloží.

Na čtenáře se těší Majerová Pavlína, knihovnice

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ