Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, září 2009

| Úvod | Informace z obce | Farní úřad | ZŠ a MŠ | Lesní hospodářství | O původu kostela z Březové |

| TJ Sokol Březová | Kulturní akce | Dechová hudba Březovjané | Poděkování |

Lesní hospodářství

Zpravodaj 09 / 2009

Úvodní strana Informace z obce
Farní úřad ZŠ a MŠ
Lesní hospodářství O původu kostela z Březové
TJ Sokol Březová Kulturní akce
Dechová hudba Březovjané Poděkování
Zpravodaj 09 / 2009

Co se nám zdařilo vykonat v letošním roce od doby žní (v lesním hospodářství v období zalesňování) doposud?


V posledním vydání Zpravodaje jsem uvedl, že vylepšování ploch je ve výši 26%. Toto číslo odpovídá při hodnocení poměru mezi vlastní holinou a vylepšením, ale nezahrnuje likvidaci holin formou přirozené obnovy, která představovala 3,2 ha.

Vezmeme–li v úvahu vlastní holinu a přirozenou obnovu, je pak procento vylepšování do 8%. Toto číslo pokládáme za velmi úspěšné.

V dalším období probíhala lesnická činnost, která činila výchovu mladých probírkových porostů, kde se vytěžilo na ploše 35 ha 1000m3 dřeva. Protože se jednalo o slabé sortimenty, byla tato dřevní hmota použita pro zásobování palivem občanů obce a zbývající část byla prodána na odvozním místě.

V ostatní činnosti jsme se zaměřili na prořezávky ve výši 4ha a ochránili jsme kultury před buřením na ploše 14 ha.

Protože nám počasí přálo, stihli jsme k dnešnímu dni upravit pro nás důležitou cestu ,,Hrabníkovou“ a to tak, že došlo k úpravě povrchu formou odrážek, díky nimž jsme předešli škodám na této cestě, která mohla být poškozena přívalem srážkových vod.

V oblasti kyselky, kde jsou všechny svážnice po spádnici na jedinou skládku, jsme provedli odvodnění formou odrážek.
Na vzniklých plochách doposud provedené obnovy těžby holoseční jsme za pomocí občanů (samovýroba) provedli vyčištění a přípravu na zalesnění na jaře 2010, na ploše 1,3 ha.

V současném období v některých oblastech řádí kůrovec. V obecních lesích tomu tak není.

Pro jeho likvidaci máme instalovány lapače s návnadami. Případný výskyt nakažených stromů řešíme těžbou. Kontrola lapačů ukazuje, že výskyt tohoto nebezpečného škůdce pro les se nachází v latentním stavu.


Současné příznivé počasí nám umožní nástup do těžeb obnovních. topOpětovně děkuji těm, kteří se na pracích v lese podílí.

Ing. Oldřich Hruda, lesní hospodář

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ