Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, září 2009

| Úvod | Informace z obce | Farní úřad | ZŠ a MŠ | Lesní hospodářství | O původu kostela z Březové |

| TJ Sokol Březová | Kulturní akce | Dechová hudba Březovjané | Poděkování |

Kultura

Zpravodaj 09 / 2009

Úvodní strana Informace z obce
Farní úřad ZŠ a MŠ
Lesní hospodářství O původu kostela z Březové
TJ Sokol Březová Kulturní akce
Dechová hudba Březovjané Poděkování
Zpravodaj 09 / 2009

Slavnosti vína 2009

Naše obec jela i letos prezentovat místní kroje i jídla na Slavnosti vína do Uherského Hradiště.

Letos proběhla prezentace před 70 000 diváky za účasti čtyř tisíc krojovaných.

Mezi nimi byli i zástupci naší obce v počtu 45 krojovaných.

Na stanovišti se o prezentaci Březové starali OS Kopretina, které zajistilo v našem stánku občerstvení, FS Dúbrava s pásmem Brezovská a Spjevulenky s březovskými písněmi.

Těmto i ostatním zúčastněným mnohokrát děkujeme za účast a ochotu podílet se na prezentaci obce.

Zvláštní poděkování patří panu Miroslavovi Čaňovi, který na slavnosti daroval medovinu a med.Cyríle

měly letos velice bohatý program a díky pěknému počasí a úsilí organizátorů se vyvedly.

V sobotu 4. července ráno přivítal pan starosta s paní matrikářkou v obřadní síni jubilejní ročník 1949.


topOS Kopretina pořádala folklorní odpoledne, kde v bohatém programu vystoupily místní soubory Slivečky, Spjevulenky a Důbrava za doprovodu CM Ženičky a březovské CM Šimbolica. Večer se konala zábava se slovenskou skupinou Rytmus.


Nedělní dopoledne patřilo ročníku 1959, kde proběhlo přivítání oslavenců na OÚ, slavnostní průvod, mše svatá.

Po mši vystoupily Slivečky, Spjevulenky, dětská CM ze Strání, mažoretky z Veselí nad Moravou a také DH Březovjané.
top
Odpoledne žilo ve sportovním duchu na hřišti s TJ SOKOLem Březová.
Večer hráli u tribuny Březovjané, na Šatnách byla diskotéka a celý slavnostní víkend proběhl za dobré nálady a sváteční atmosféry.Mezinárodní nohejbalový turnaj
V sobotu 22. srpna 2009 obec Březová pořádala II. ročník Mezinárodního nohejbalového turnaje, kterého se zúčastnilo deset soutěžních týmů a to:

UFC – Wiener Neustadt (A),
Obec Březová,
Maroš – Nové Mesto nad Váhom (SK),
TOPVAR – Nové Mesto nad Váhom (SK),
Erektus – Adamovské Kochanovce (SK),
Nová Bošáca (SK), MLR – Nové Mesto (SK),
Policie – Trenčianské Bohuslavice (SK),
T.S.K.I. Tornádo – Adamovské Kochanovce (SK),
Obec Lopeník.

Tohoto turnaje se zúčastnili výborní hráči, kteří předvedli kvalitní utkání. Překvapením sportovního dne se stala účast, v týmu MLR Nové Mesto nad Váhom, pětinásobného mistra světa v nohejbalu, pana Richarda Makary ze Slovenska.

Na otázku, co je ve hře o vítězství nejdůležitější, odpověděl:,,Psychika, koordinace a souhra.“

Tyto předpoklady určitě nechyběly ani našim vítězným týmům:
1.místo: MLR – Nové Mesto nad Váhom (SK)
2.místo: TOPVAR – Nové Mesto nad Váhom (SK)
3.místo: Obec Březová
Na vítěze čekaly věcné ceny a nejlepší hráč utkání vyhrál hlavní a nejvíce očekávanou cenu ,,noc s Brezovjankú“. (Brezovjanka pochází z Lidové tvorby Uherský Brod).Srpnová noc 2009

V sobotu 8.8.2009 to na hřišti opět žilo.

Tentokrát zábavu uspořádalo, po několikaleté pauze, myslivecké sdružení Hubert Březová. Již od 19. hodiny se scházeli místní lidé pod stany k tribuně, kde se o zábavu starala dechová hudba Březovjanka.

A samozřejmě jim to opět skvěle hrálo. Na Šatnách se podával výborný guláš s cibulí a pálivou směsí, čepovalo se pivo.
U tanečního parketu se grilovalo voňavé masíčko a nalévalo další občerstvení, např. víno od Stani Polacha z Hrušek.
top
Návštěvnost byla dobrá a zábava nevázla ani chvíli. Atmosféru doplnila výzdoba z jehličí a mysliveckých trofejí.

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ