Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, září 2009

| Úvod | Informace z obce | Farní úřad | ZŠ a MŠ | Lesní hospodářství | O původu kostela z Březové |

| TJ Sokol Březová | Kulturní akce | Dechová hudba Březovjané | Poděkování |

Dechová hudba BŘEZOVJANÉ

Zpravodaj 09 / 2009

Úvodní strana Informace z obce
Farní úřad ZŠ a MŠ
Lesní hospodářství O původu kostela z Březové
TJ Sokol Březová Kulturní akce
Dechová hudba Březovjané Poděkování
Zpravodaj 09 / 2009

Dechová hudba BŘEZOVJANÉ vznikla teprve v březnu loňského roku, v místní hospodě „Pod Lipů“.


Za vznikem stála nejen touha pobavit se, ale i pokračovat v dobré muzice, která má v Březové dlouholetou tradici.

Na Březové bohužel není dostatek aktivních hudebníků, proto jsme kapelu doplnili o posily z okolních obcí, především ze Strání. Jako celý kolektiv jsme pod vedením kapelníka Josefa Miškaříka za rok a půl svého působení potěšili spoustu posluchačů nejen na mnoha zábavách, plesech a sou-kromých akcích, ale i na spoustě dalších míst.

Mohli jste nás potkat například na Svatohubertské pouti v Dubu nad Moravou,  na Muzikantském plese v Blučině či na akci Českého rozhlasu v Brně. Zářili jsme na přehlídkách dechových hudeb ve Starém Hrozenkově, v Komni nebo ve Strání. Tam jsme si zahráli po boku profesionálních kapel jako jsou Mistříňanka a Straňanka.

V létě jsme absolvovali svou první zahraniční cestu, a to do Francie, kde jsme reprezentovali nejen naši obec, ale i celou Českou republiku na francouzských Národních oslavách 2009 v doprovodu mažoretek z Veselí nad Moravou. Úspěch této cesty dokazuje pozvání od francouzských pořadatelů akce na účast i v příštím ročníku oslav Francie.


Za hranice našeho státu jsme se znovu podívali letos v září, kdy jsme na velkolepých dožínkových slavnostech potěšili naše sousedy v polském Folvarku. Více: www.folwark.de

Pod taktovkou uměleckého vedoucího Ladislava Bělánka a díky podpoře obce jsme se pustili do přípravy prvního CD.


Dechová hudba hraje v současné době v tomto obsazení:

Kapelník Josef Miškařík hraje spolu s Karlem Adámkem a Laďou Janečkem na křídlovky,umělecký vedoucí Laďa Bělánek na tenor.
Baryton uslyšíte v podání Jana Popelky, klarinety od Stani Vintra a Stani Zámečníka. Na tubu hraje Pavel Vintr, na bicí
Vašek Mikláš. Kapelu dále doprovází Ing. Petr Janků, Petr Potěšil a Lukáš Šimek.
Zpěvy doprovázeli Júlia Michalcová, Jan Grabec a jako častý host, spoluzakladatel Březovjanů a nový mistr Evropy,
Štěpán Machala.
Našimi novými posilami se stanou Tomáš Machala, Petr Křeháček a Ivetka Janíková.
O ozvučení kapely se stará Robert Provodovský.

Za podporu vděčíme především našim sponzorům, Autoškole Petr Janků, firmě MONTPLAST a Obci Březová, která poskytla prostory pro zkušebnu i příspěvek na ušití krojů.


Všichni společně se těšíme na další setkání se svými posluchači na akcích, kterých určitě nebude málo.top

www.brezovjane.estranky.cz
Muzikanti DH BŘEZOVJANÉ

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ