Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, září 2009

| Úvod | Informace z obce | Farní úřad | ZŠ a MŠ | Lesní hospodářství | O původu kostela z Březové |

| TJ Sokol Březová | Kulturní akce | Dechová hudba Březovjané | Poděkování |

Vážení spoluobčané,

Zpravodaj 09 / 2009

Úvodní strana Informace z obce
Farní úřad ZŠ a MŠ
Lesní hospodářství O původu kostela z Březové
TJ Sokol Březová Kulturní akce
Dechová hudba Březovjané Poděkování
Zpravodaj 09 / 2009

doufám, že si mezi sbíráním slivek a jinou podzimní prací najdete čas k přečtení našeho Zpravodaje, ve kterém Vás i tentokrát informujeme o dění v obci.


  Ani toto čtvrtletí jsme nebyli pasivní, o čemž svědčí další změny, například úprava u křížku v Lejšově, kde jsme vysázeli zeleň, vydláždili chodník a díky lavičkám dotvořili odpočinkovou zónu.

Další novinkou je položení nové protiskluzové dlažby před budovou obecního úřadu, úprava prostranství i nové uložení úřední desky a informační tabule, které jsou umístěny před budovou OÚ.

  V příštím roce máme v plánu zbudovat zde bezbariérový přístup pro maminky s kočárky a invalidní občany.
V průběhu letošního roku ještě budou probíhat úpravy v základní a mateřské škole z důvodu dalšího rozšíření školy o osmý ročník. 
  Jinak také stále pokračujeme s pracemi na hřbitově i s čištěním, sečením a jinou údržbou veřejného prostranství.


  Vzhledem k tomu, jak se obec mění k lepšímu nejen vzhledem, ale také kulturním žitím a díky občanům, kteří se pěkně starají o své domy a zahrádky, vyvstala nám otázka, zda naši obec v příštím roce nepřihlásit do soutěže Vesnice roku 2010.

  Tuto prestižní soutěž vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Zlínským krajem a pro obec už jen účast v soutěži mnoho znamená.
  Jelikož máme ovšem do příštího roku ještě plné ruce práce, chtěl bych se obrátit na ostatní občany, zda by byli ochotni přiložit také ruku k dílu, jak údržbou okolí svých rodinných domů, tak i svým přístupem k veřejným prostranstvím a také případnou hojnější účastí při vyhlášení dobrovolných brigád.top

Závěrem přeji všem příjemný podzim.
Josef Trecha, starosta obce

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ