Napište nám

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, červen 2015  |  .pdf verze

| Úvod | Výročí války | Farní úřad | ZŠ a MŠ, část 1 | ZŠ a MŠ, část 2 | ZŠ a MŠ, část 3 | TJ Sokol Březová |

| FS Dúbrava | OS Kopretina | Cyrilometodějská pouť | Závěrečná fotostrana |

Zpravodaj  06 / 2015

Úvodní strana Výročí války, str. 2
Farní úřad, str. 3 ZŠ a MŠ, část 1, str. 4
ZŠ a MŠ, část 2, str. 5 ZŠ a MŠ, část 3, str. 6
TJ Sokol Březová, str. 7 FS Dúbrava, str. 8 + 9
OS Kopretina, str. 10 Cyrilometodějská pouť, str. 11
Závěrečná fotostrana

pokračování textu z 1.strany

Jenže trend moderního člověka je mít u svého domu bazén, takže si je spousta občanů nakoupili a vůbec nepřemýšleli nad tím, čím ho naplnit.

Stalo se ale to, že v sobotu 6. června 2015 jako by se všichni příznivci bazénu domluvili a vypustili všechnu vodu z našeho vodojemu. A i když jsme vyhlásili zákaz napouštění bazénů, stejně nikdo neuposlechl a stav hladiny ve vodojemu klesl téměř na nulu.
Na základě této skutečnosti jsme museli každou noc zastavovat přívod vody do obce, abychom pro Vás, ale i pro všechny ostatní zajistili dostatek pitné vody na každý další den. Bohužel kapacita zdroje naší pitné vody na tento bazénový trend nestačí, tak se musíte rozmyslet, jestli budete pít vodu z kohoutku nebo z bazénu.

A na závěr Vám přeji příjemné prožití období prázdnin a dovolených.

Josef Trecha, starosta obce


 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová
Redakční rada: Josef Trecha, Markéta Končitíková | Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.
Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web
(c) 2008 - 2015 Obec Březová, design: DSJ