Napište nám

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, červen 2014

| Úvod | Cyrilometodějská pouť | Lesní hospodářství | Farní úřad | Základní škola | FS Dúbrava |

| OS Kopretina | TJ Sokol Březová | Proč je důležitá recyklace | Závěrečná fotostrana |

Zpravodaj 06 / 2014

Úvodní strana Cyrilometodějská pouť, str. 2
Lesní hospodářství, str. 3, 4 Farní úřad, str. 5
Základní škola, str. 5, 6 FS Dúbrava, str. 7
OS Kopretina, str. 8 TJ Sokol Březová, str. 9
Proč je důležitá recyklace, str. 10 Závěrečná fotostrana

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová
Redakční rada: Josef Trecha, Markéta Končitíková | Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.
Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web
(c) 2008 - 2014 Obec Březová, design: DSJ