Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, červen 2010

| Úvod | Informace z obce | Vysílání moravské rodiny, Koncert J.Zmožka | DH Březovjané | TJ Sokol Březová |

| Farní úřad | OS Kopretina | ZŠ a MŠ | Cyrilometodějská slavnost | Kulturní akce | Fotostrana |

Základní a Mateřská škola

Zpravodaj 06 / 2010

Úvodní strana Informace z obce, str. 2
Vysílání mor.rodiny, Koncert J.Zmožka, str. 3 DH Březovjané, str. 4
TJ Sokol Březová, str. 5 Farní úřad, str. 6
OS Kopretina, str. 7 ZŠ a MŠ, str. 8, 9
Cyrilky, str. 10 Kulturní akce, str. 11
Závěrečná fotostrana
Zpravodaj 12 / 2009

Základní škola a mateřská škola v naší obci žije mimo svého vlastního poslání výchovné a vzdělávací práce s dětmi a žáky bohatým kulturním a sportovním životem. Připomene jen některé větší školní akce za druhé pololetí školního roku, o ostatních se mohou občané Březové denně přesvědčit na školních webových stránkách www.zsbrezova.eu, kde je veškerá školní činnost velmi dobře dokumentována – ať už písemnými zprávami, tak zejména fotoreportážemi a videoreportážemi.

Koncem ledna 2010 žáci školy navštívili Památník Velké Moravy ve Starém Městě, kde si  prohlédli nově vytvořené expozice a shlédli interaktivní výukové materiály.
Děti ze školní družiny se zúčastnily řady soutěží v Uherském Brodě – namátkou např. výtvarné soutěže Paletka, pěvecké soutěže školních družin Brodský zpěváček, ve kterých sbíraly řadu ocenění.
Tradičně si děti z mateřské školky a žáci základní školy připravili vystoupení ke Dni matek 7. května 2010.

V období září 2009 až duben 2010 probíhala v naší škole literární soutěž ve spolupráci s knihovnou v Březové. Soutěžícím byly postupně předkládány otázky, na které děti vyhledávaly správné odpovědi. Do soutěže se zapojily děti z druhého až sedmého ročníku, které si tak prověřily svoje znalosti české literatury pro děti. Ohodnoceno bylo celkem 15 žáků a odměnou každému je poukaz v hodnotě 180,- Kč k nákupu knih v knihkupectví "U Černého Janka" v Uherském Brodě.

Novou tradici založili žáci druhého stupně základní školy –na školní výlet jeli do Prahy. Prohlédli si památky - Pražský hrad, Karlův most, Václavské náměstí a další.
Ve středu 26. května 2010 proběhl další ročník mezinárodní pěvecké soutěže Skřivánek - Škovránok.

Na Den dětí překvapila děti ze školky a žáky ze školy nenadálá evakuace. Byla sice cvičná, poprvé však o ní věděl jen úzký okruh lidí. Tento cvičný poplach byl úvodem k řadě ukázek práce policie, záchranné služby  a hasičů připravených členy občanského sdružení Kopretina a atrakcí, zorganizovaných obcí Březová.

Za organizaci dne dětí děkujeme Kopretině a vedení obce moc a moc děkujeme za to nejdůležitější – za finanční zajištění této akce.

Začátkem června 2010 proběhly už tradiční cyklistické prověrky, které už léta připravují a provádějí členové občanského sdružení Kopretina.

14.6. plavání, tělocvik Dolní NěmčíNa závěr něco k edukační činnosti školy

Dvě žákyně osmého ročníku se staly členkami Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje, kde získávají zkušenosti pro diskusi dětí a mládeže s představiteli veřejné správy Zlínského kraje a vhodným způsobem (dětská slyšení, akce pro veřejnost, aj.) upozorňují  na problémy dětí a mládeže a prezentují  zájmy dětí a mládeže v oblasti vzdělávání,  životního prostředí,  zdravotní a  sociální péče, sportu a kultury, pozitivního využívání volného času.

Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou Brno učitelé školy realizují v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost grant "Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií".
Jan Cimala, žák pátého ročníku naší školy, dosáhl mimořádného úspěchu při přijímacích zkouškách na osmileté gymnázium. Přijímací zkoušky skládal na dvě gymnázia - na Gymnáziu Uherský Brod se umístil na
1. místě mezi všemi uchazeči a na Gymnáziu v Uherském Hradišti se umístil na 2. místě mezi všemi uchazeči. Jenda se rozhodl pro studium na hradišťském gymnáziu.

15.6. 2010 proběhlo ve škole za přítomnosti zástupce ministerstva školství přezkoušení individuálně vzdělávaných žáků naší školy. Do školy přijeli žáci zapsaní v naší škole z celé republiky (z Prahy, Brna, Olomouce, ze Znojemska, z Uherského Brodu, z Veletin).

16.6. 2010 proběhla sportovní olympiáda školních družin v Uherském Brodě, kde naše děti získaly pět medailí.

PaedDr. Ludvík Zimčík, ředitel školy

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ