Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, červen 2010

| Úvod | Informace z obce | Vysílání moravské rodiny, Koncert J.Zmožka | DH Březovjané | TJ Sokol Březová |

| Farní úřad | OS Kopretina | ZŠ a MŠ | Cyrilometodějská slavnost | Kulturní akce | Fotostrana |

Vysílání Moravské rodiny

Zpravodaj 06 / 2010

Úvodní strana Informace z obce, str. 2
Vysílání mor.rodiny, Koncert J.Zmožka, str. 3 DH Březovjané, str. 4
TJ Sokol Březová, str. 5 Farní úřad, str. 6
OS Kopretina, str. 7 ZŠ a MŠ, str. 8, 9
Cyrilky, str. 10 Kulturní akce, str. 11
Závěrečná fotostrana
Zpravodaj 12 / 2009

Ve středu 16. června se na vlnách rádia Český rozhlas Brno vysílal pořad Moravská rodina, ve kterém vystoupili občané z naší obce. Předtáčení zpěvů a především živé vstupy nebyly pro účinkující jistě nic jednoduchého. Přesto se všichni tohoto úkolu zhostili výborně. Děkujeme všem, kteří byli ochotni věnovat tomuto vysílání svůj čas a za skvělou reprezentaci.


Koncert Jiřího Zmožka

V sobotu 12.6. 2010 zazněl v místním kostele sv. Cyrila a Metoděje koncert Jiřího Zmožka, ve kterém zazpíval jak známé písničky ze svého repertoáru, tak také písničky nové.
Při písničkách, jako např. Tam u nebeských bran, zvlhlo nejedno oko posluchačovo. Pan Zmožek prokládal hraní zábavným povídáním i hudebními hrami pro děti. Během koncertu proběhla také autogramiáda.

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ