Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, červen 2010

| Úvod | Informace z obce | Vysílání moravské rodiny, Koncert J.Zmožka | DH Březovjané | TJ Sokol Březová |

| Farní úřad | OS Kopretina | ZŠ a MŠ | Cyrilometodějská slavnost | Kulturní akce | Fotostrana |

Informace z obce

Zpravodaj 06 / 2010

Úvodní strana Informace z obce, str. 2
Vysílání mor.rodiny, Koncert J.Zmožka, str. 3 DH Březovjané, str. 4
TJ Sokol Březová, str. 5 Farní úřad, str. 6
OS Kopretina, str. 7 ZŠ a MŠ, str. 8, 9
Cyrilky, str. 10 Kulturní akce, str. 11
Závěrečná fotostrana
Zpravodaj 12 / 2009

Výsledky Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
v obci Březová

Ve stálém a zvláštním seznamu zapsáno – 871 voličů

Počet voličů, kterým byly vydány obálky – 483

Počet odevzdaných obálek – 481

Počet platných hlasů – 477

Volební účast: 55,45%.


Vítězkou pěvecké soutěže se stala  Iveta Janíková

V Uherském Hradišti, v Domě kultury, probíhala 18. dubna 2010 prestižní pěvecká soutěž ,,Zazpívej, Slavíčku”.

Předkol se zúčastnilo 190 soutěžících, z nichž porota, vedená primášem Kunovjanu Jaroslavem Zatloukalem, vybrala do oblastního finále 28 zpěváků v pěti věkových kategoriích.

Naši obec v tomto finále reprezentovaly Natálka
a Kristýnka Provodovské, Lucka Horalíková a Ivetka Janíková.

Porota určila, jako absolutního vítěze soutěže ,,Zazpívej, Slavíčku” Ivetu Janíkovou, která soutěžila v kategorii 6. až 9. tříd.

Všem děvčatům děkujeme za výbornou reprezentaci naší obce
a Ivetce k jejímu vítězství srdečně gratulujeme.


65. výročí osvobození obce Březová

Při příležitosti 65. let osvobození naší obce zastupitelé obce vzpomněli památku arrowtoppadlých a umučených březovských občanů a padlých vojáků ve II. světové válce.
Tato památka byla uctěna 26.4. položením věnců k pomníkům padlých.

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ