Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, červen 2010

| Úvod | Informace z obce | Vysílání moravské rodiny, Koncert J.Zmožka | DH Březovjané | TJ Sokol Březová |

| Farní úřad | OS Kopretina | ZŠ a MŠ | Cyrilometodějská slavnost | Kulturní akce | Fotostrana |

OS Kopretina

Zpravodaj 06 / 2010

Úvodní strana Informace z obce, str. 2
Vysílání mor.rodiny, Koncert J.Zmožka, str. 3 DH Březovjané, str. 4
TJ Sokol Březová, str. 5 Farní úřad, str. 6
OS Kopretina, str. 7 ZŠ a MŠ, str. 8, 9
Cyrilky, str. 10 Kulturní akce, str. 11
Závěrečná fotostrana
Zpravodaj 12 / 2009

Léto, i když celkem propršené, nás zatím moc nepotěšilo, snad tedy prázdniny budou pro všechny o to lepší. Teprve jsme připravovali první akci a už nám polovina roku utekla jako voda.
Lidé, kteří s námi připravují všechny akce, ví kolik práce i volného času je třeba, proto jim patří dík hned na začátku. Ti, kteří samotné akce navštěvují, snad každá potěší, pobaví a možná i některé poučí. Proto se ohlédněme za uplynulým půlrokem, řekl bych pestrou nabídkou aktivit, které proběhly:

6.2. Košt slivovice a něčeho od múky: Na Domě sv. Josefa bylo kolem dvaceti vzorků slivovice, ochutnat a ohodnotit mohl kdokoli (i výrobky z mouky).

13.2. – Ukázky lidových řemesel: Fašank Strání. Soňa Kubišová předvedla výrobu šperků z korálků a malování kraslic, Veronika Provodovská šití a vyšívání krojů + malování kraslic.

18.3. – Soutěž „Zazpívej, slavíčku” – Uh. Brod. Účastnilo se šest děvčat ze Sliveček, do oblastního kola v Uh. Hradišti postoupily Kristýnka a Natálka Provodovské, Spjevulenka Iveta Janíková (vyhrála), do Velkých Losin postoupila Lucka Horalíková.

21.3. – Vítání jara  + drápání peří a pečení chleba. Tento den se všichni ve starých krojích přenesli o desítky let zpět. Při pečení chleba
a drápání peří navodila v kombinaci s kroji úžasnou atmosféru úprava interiéru domku naproti obce.

28.3. – Malování a zdobení kraslic a pečení velikonočních beránků. Opět proběhlo v domku naproti obce.


19.4. – Návštěva představení Slováckého divadla v Uh. Hradišti: Adéla ještě nevečeřela.

9.5. – Den matek 2010 ve Vlčnově. Vystoupily Slivečky, cimbálová muzika Šimbolica a Spjevulenky

28.5. – Den dětí v ZŠ Březová. Pro děti byly k tomuto svátku ve spolupráci s obcí a školou zajištěny složky: záchranný zdravotní systém, dopravní policie a hasiči. Obec dále zajistila nafukovací atrakce. Jistě se děti poučily i vyřádily.

7.6. – Cyklistické prověrky. Jako každoročně i letos jsme ve spolupráci se školou přezkoušely děti ze znalostí pravidel silničního provozu a jejich dovedností bezpečného ovládání jízdního kola.

23.6. – Návštěva představení Slováckého divadla v Uh. Hradišti: Jedna a dvě je šest.

Pro ty, kteří naše aktivity uvítají, slibujeme další a ti, kteří žádné nenavštívili, snad se někdy přijdou podívat. Tedy všechny srdečně zvu na nejbližší akci: Cyrilkové folklorní odpoledne v sobotu 3.7.2010.


Užívejte prázdnin, dovolené a snad již příznivějšího počasí.

Robert Provodovský, předseda OS Kopretina.

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ