Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, červen 2010

| Úvod | Informace z obce | Vysílání moravské rodiny, Koncert J.Zmožka | DH Březovjané | TJ Sokol Březová |

| Farní úřad | OS Kopretina | ZŠ a MŠ | Cyrilometodějská slavnost | Kulturní akce | Fotostrana |

DH Březovjané

Zpravodaj 06 / 2010

Úvodní strana Informace z obce, str. 2
Vysílání mor.rodiny, Koncert J.Zmožka, str. 3 DH Březovjané, str. 4
TJ Sokol Březová, str. 5 Farní úřad, str. 6
OS Kopretina, str. 7 ZŠ a MŠ, str. 8, 9
Cyrilky, str. 10 Kulturní akce, str. 11
Závěrečná fotostrana
Zpravodaj 12 / 2009

Je tomu rok, co jsme o DH Březovjané psali poprvé. Letos spolu budeme hrát už třetí léto. To, že nás hudba baví, je vidět v elánu, který dáváme do všech akcí. Snaha a píle celého kolektivu je vidět ve stále větších úspěších.
Stále těšíme srdce všech našich blízkých a posluchačů na zábavách, přehlídkách a oslavách a dalších příležitostech.

Často doprovázíme naše milé přátele i na jejich nejdůležitější cestě, a to za manželstvím.

V loňském roce jsme v doprovodu mažoretek z Veselí nad Moravou reprezentovali Českou republiku na oslavách Francie v Paříži.


Sklidili jsme obrovský úspěch a dostali pozvání na mnoho dalších zahraničních vystoupení. Letos  jsme navštívili Francii v dubnu a květnu.

První cesta v letošním roce pro nás byla doposud největším úspěchem. Reprezentovali jsme Českou republiku v doprovodu mažoretek na mezinárodním festivalu lidových hudeb ve francouzském Denainu.

Zde se představilo 20 kapel z celého světa. Tóny českých dechových nástrojů porotu okouzlily natolik, že nás vyhodnotila jako nejlepší soubor přehlídky. Při předání cen jsme získali vítězný pohár starosty města Denainu, Patricka Roye. Při těchto cestách jsme dále navštívili mimo jiné Lieu st. Amand, Salle des Fetes, Saint Cheron. Podívali jsme se do Paříže a Remeše.

V současné době tvrdě pracujeme na přípravě nového CDčka, těšíme se na Cyrilky a další letní akce, kde se s Vámi, našimi milými posluchači, setkáme.    web: brezovjane.cz

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ