Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, červen 2010

| Úvod | Informace z obce | Vysílání moravské rodiny, Koncert J.Zmožka | DH Březovjané | TJ Sokol Březová |

| Farní úřad | OS Kopretina | ZŠ a MŠ | Cyrilometodějská slavnost | Kulturní akce | Fotostrana |

Vážení spoluobčané

Zpravodaj 06 / 2010

Úvodní strana Informace z obce, str. 2
Vysílání mor.rodiny, Koncert J.Zmožka, str. 3 DH Březovjané, str. 4
TJ Sokol Březová, str. 5 Farní úřad, str. 6
OS Kopretina, str. 7 ZŠ a MŠ, str. 8, 9
Cyrilky, str. 10 Kulturní akce, str. 11
Závěrečná fotostrana
Zpravodaj 12 / 2009

říká se, že jaro je nejhezčí období celého roku. Letos je ale opak pravdou.
Příroda se zřejmě rozhodla postavit si hlavu a tak se musíme potýkat s chladnem a snad už věčně trvajícími dešti.
Místo toho, abychom budovali a zvelebovali naši obec, se stále musíme schovávat před deštěm a odstraňovat škody, které napáchá.

Prakticky už uběhla první polovina roku a my jsme se díky neustálému mokru ještě ani nedostali do areálu sběrného dvora na jeho dostavbu.

V lese nám díky větru a podmáčení popadalo asi pět set metrů krychlových dřeva. Vodoteče máme plné bahna a musíme je postupně všechny vyčistit.  Tráva nám přerůstá přes hlavu a bahno je naším každodenním společníkem.

Přesto věřme, že to nebude již dlouho trvat a počasí se dostaví podle našich představ.

V rámci rekapitulace naší činnosti prvního pololetí letošního roku, stále probíhají rekonstrukce chodníků
a opravy komunikací. Podle volebního programu jsme postavili přístřešek pro kočárky s bezbariérovým přístupem do budovy obecního úřadu.

K pokračujícímu zkrášlení naší obce jsme vysadili další zeleň na veřejném prostranství.
V současné době probíhá dokončení výstavby skanzenu v centru naší obce, ve kterém najdete místnost pro folkloristy, kuchyňku, chlév, různé nástroje a pomůcky, které dříve neodmyslitelně patřily k potřebám člověka. Dále zde najdete místnost, ve které bude prezentována výstava přibližující historii a život v obci se spoustou fotografií vašich předků.

Součástí skanzenu je také dvorek s přístřeškem, který by měl do budoucna sloužit k setkávání občanů při různých příležitostech a park k oddechu s ukázkou zemědělské techniky a to vše v duchu minulého století.

Věřím, že vám starším to přinese vzpomínku na dobu minulou a těm mladším něco málo o tvrdém životě našich předků.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří svými dary přispěli k samotné realizaci a zároveň bych vás chtěl pozvat na slavnostní otevření tohoto skanzenu, které se bude konat v pátek 2. 7. 2010 od 16 hodin. K dobré pohodě zahraje dechová hudba Březovjané a cimbálová muzika Strýci ze Strání.

Josef Trecha, starosta obce

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ