Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, červen 2009

| Úvod | Informace z obce | Lesní hospodářství | Farní úřad | ZŠ a MŠ | Čagánkáré z Březové |

| Letní akce | TJ Sokol Březová | Úspěch Aleše Hanáka | Léčivé rostliny | Fotostrana - stavění máje |

Lesní hospodářství

Zpravodaj 06 / 2009

Úvodní strana Informace z obce
Lesní hospodářství Farní úřad
ZŠ a MŠ Čagánkáré z Březové
Letní akce TJ Sokol Březová
Úspěch Aleše Hanáka Léčivé rostliny
Fotostrana - stavění máje
Zpravodaj 06 / 2009

  Rok 2009 jsme zahájili tak, že jsme si předem stanovili úkoly, zvláště pro pěstební a těžební činnost. Pěstební činnost tvoří 14,11 ha prořezávky a 4,74 ha zalesňování. Zalesňování tvoří: 1,19 ha holin, 3,2 ha přirozená obnova a 0,35 ha opakování. 

V prořezávkách pracujeme na úpravě druhové skladby – odstraňování nežádoucích příměsí v cílových dřevinách, které jsou buk, dub, javor, apod.
  Zalesňování – opakování nebo-li doplňování stromků sazenic, které se neujaly v důsledku sucha, buřeně, výtluky od srnců, apod. Tato činnost představuje pro letošní rok pouze 7%, což je výborné.

  Rovněž podíl přirozené obnovy představuje pro letošní rok 67%. Místa, která nebyla těmito činnostmi obnovena, byla doplněna a v procentech to představuje 26%. Letošní jaro je v zalesňování řazeno mezi úspěšné. Vysadilo se 16 700 kusů stromků.
Na výsadbě se podílelo 9 spoluobčanů a i já osobně jsem nasadil 2 200 kusů.

  Vysoký podíl přirozené obnovy 3,2 ha představuje při počtu 9 – 10 tisíc jedinců na 1 ha úsporu v celkových nákladech přes 200 tisíc Kč mimo režijní mzdy na výsadbu, které by stály kolem 100 tisíc Kč. Podíl přirozené obnovy by byl ještě větší, ale na tuto činnost doposud nemáme shrnovač půdy, který zabezpečuje po spadu semene větší ujímavost.

  Nástup nové generace lesa mimo přirozené obnovy je řešen přísným výběrem stromků. Nákup má svá pravidla a je upraven zákonem. Na tuto činnost uděluje ministerstvo zemědělství samostatné licence. Cílem je vypěstovat takové lesy, které svou kvalitou odpovídají současné kategorii B nebo i lepší, tj. kategorie A.

V těžební činnosti jsme do plánu dali 1/10 lesního hospodářského plánu (to nám plán umožňuje). V číslech to představuje 3 500 m3. Z toho 1 400 m3 je dříví z probírek, provedených na předpokládané ploše 40 ha.

  Část mladších porostů je barvou vyznačena k vytěžení a občanům předkládaná formou samovýroby. Zbývající část slouží především k výrobě rovnaného dříví ve formě paliva.

  Hodnotnější část probírkové hmoty je určena k prodeji za účelem vytvoření zisku. Ztráty na zisku z této činnosti musí kompenzovat těžba obnovní (mýtní). Ale pokles cen na trzích nás nutí omezovat tuto činnost, která ve svém důsledku má za následek zvyšování podílu 1 m3 na úkor peněz.

  V současné době řešíme s vedením obce doplňování a zřizování odpočinkových míst. Společně hledáme řešení zpřístupnění a zároveň ochranu pramene březovské kyselky.
top
  Zároveň chci poděkovat všem, kteří nám pomáhají uchovávat a zvelebovat místní lesy.

Ing. Oldřich Hruda,  odborný lesní hospodář

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ