Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, červen 2009

| Úvod | Informace z obce | Lesní hospodářství | Farní úřad | ZŠ a MŠ | Čagánkáré z Březové |

| Letní akce | TJ Sokol Březová | Úspěch Aleše Hanáka | Léčivé rostliny | Fotostrana - stavění máje |

Farní úřad

Zpravodaj 06 / 2009

Úvodní strana Informace z obce
Lesní hospodářství Farní úřad
ZŠ a MŠ Čagánkáré z Březové
Letní akce TJ Sokol Březová
Úspěch Aleše Hanáka Léčivé rostliny

První svaté přijímání

  Jednou z velkých událostí, které březovská farnost v poslední době prožila, byla slavnost Prvního svatého přijímání.

  Dne 7.6.2009 přistoupilo poprvé ke stolu Páně celkem 10 osob.
Polovinu z nich tvořily děti III. třídy, které navštěvují náboženství v místní ZŠ: Nikola Jurásková, Kateřina Provodovská, Tomáš Hanák, Jiří Púček a Petr Ševčík.

  Spolu s nimi přijaly poprvé Tělo a Krev Pána Ježíše 4 děti z Uherského Brodu: Nikola Pummerová, Dominik Ševčík, Nikola Machalová a Michal Machala - poslední dva jmenované následovala v tomto kroku duchovního života i jejich maminka, paní Julie Machalová.

  Už při přípravě k této velké události jsme se společně s výše jmenovanými dětmi a jejich rodiči zamýšleli mimo jiné nad pojmenováním této slavnosti. Můžeme si pro shrnutí společně položit tři otázky.
  Proč je toto přijímání první, není třeba nějak dlouhosáhle vysvětlovat. Přesto je dobré si uvědomit, že „první“ neznamená „poslední.“
Každý, kdo přijal svátost Těla a Krve Páně, je zván k tomu, aby tento krok opakoval.

Je to jako v případě těla:
to také nestačí nasytit jen jednou a pak už je nechat  hladovět. O duši to platí ještě ve větší míře.


  Proč je přijímání označováno jako svaté? Protože přijímáme to největší, nejsvětější dobro, samotného Ježíše Krista, Božího Syna.
  Žijeme sice v době, kterou je nutno označit za post-křesťanskou namísto křesťanskou, nicméně je dobré vracet se ke svým kořenům, tedy k víře našich otců a dědů. Jejich víra se opírala právě o tajemnou Kristovu přítomnost v kousku chleba a vína a pomáhala jim v těžkých chvílích života. 

  Konečně do třetice je zde termín „přijímání.“ Můžeme se ptát: Kdo vlastně přijímá koho? Pochopitelně člověk přijímá svého Boha ve svaté hostii,. Ale daleko víc je to Bůh, kdo přijímá nás.

  I přes naše selhání a zmatky, i přes naši nedůvěru a zahleděnost do sebe Bůh stále říká:
Jsem tady a teď pro tebe, člověče.

Kéž pomáháme sobě navzájem dozrát ke správné odpovědi, hodné Boha, totiž k rozhodnutí sloužit Jemu a lidem ve svém okolí podle Božích přikázání.

P. František Urban, duchovní správce

Fotostrana - stavění máje

Zpravodaj 06 / 2009

Dne 30. května 2009 zemřel pan Josef Šimek ve věku 87 let.
Pan Šimek byl rodákem z Březové. Narodil se v roce 1922 ve Zavadilově. Později se odstěhoval do Litoměřic, kde žil celý život.
Na drahého zesnulého vzpomíná manželka Eva, děti Josef a Eva s rodinami i bratři Zdeněk a František s rodinami.

 

topObec Březová děkuje Římskokatolické farnosti v Březové za příspěvek
na rekonstrukci hřbitova ve výši 50 000 Kč.

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ