Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, červen 2009

| Úvod | Informace z obce | Lesní hospodářství | Farní úřad | ZŠ a MŠ | Čagánkáré z Březové |

| Letní akce | TJ Sokol Březová | Úspěch Aleše Hanáka | Léčivé rostliny | Fotostrana - stavění máje |

Proti gustu žádný dišputát

Zpravodaj 06 / 2009

Úvodní strana Informace z obce

Vážení spoluobčané,

nejraději bych psal jenom o tom, co se nám v obci podařilo zlepšit, ale bohužel musím psát i o nešvarech některých našich občanů. Vím, že se opakuji, ale třeba se konečně někdo chytne za nos.

  Prosíme vás, nedávejte ke kontejnerům na plasty a sklo pneumatiky, koberce, plechovky, umývadla, boty a jiné odpadky. Vždyť v místech, kde jsou tato sběrná místa, bydlí naši spoluobčané a vy jim před domem děláte skládky.

  Dále mám výhrady vůči vyvážení odpadů na Staré díly za hřiště, pod břeh na Dúbravě nebo nad Zvadilov.Tyto a jiné lokality jsme už nejednou vyčistili, ale někteří občané jsou prostě nenapravitelní. Ale proti gustu, žádný dišputát.

Josef Trecha, starosta obce

Lesní hospodářství Farní úřad
ZŠ a MŠ Čagánkáré z Březové
Letní akce TJ Sokol Březová
06_2009_uvod2
Úspěch Aleše Hanáka Léčivé rostliny
Fotostrana - stavění máje
Zpravodaj 06 / 2009
top
Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ