Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, březen 2010

| Úvod | Informace z obce | Beseda pro seniory | TJ Sokol Březová | Farní úřad | ZŠ a MŠ |

| Fotostrana -  FS Dúbrava | Fotostrana - Fašank 2010 |

Základní škola a Mateřská škola

Zpravodaj 03 / 2010

Úvodní strana Informace z obce, str. 2
Beseda pro seniory, str. 3 TJ Sokol Březová, str. 3 - 4
Farní úřad, str. 5 ZŠ a MŠ, str. 6
FS Dúbrava, fotostrana, str. 7 Závěrečná fotostrana
Zpravodaj 12 / 2009

Školní fašanková obchůzka

V úterý 16. února 2010 dopoledne prošel základní školou a mateřskou školou fašankový průvod maškar - více než osmdesáti velmi pečlivě připravených masek. Děti první, druhé a třetí třídy  zpívaly fašankové písně z Březové a okolí. Chlapci zatančili také tanec pod šable. Navštívili mateřskou školu, zbylé třídy prvního stupně
i stupeň druhý.

Po obchůzce následoval druhý bod programu, hry a soutěže. Žáci druhého stupně (samozřejmě oblečení do maškarních masek) si připravili devět stanovišť s jednoduchými i složitějšími úkoly pro děti z mateřské školy i své mladší spolužáky z prvního stupně.

Fašankové oslavy všichni společně zakončili v prostorách mateřské školy karnevalem. V závěru karnevalu byly vyhodnoceny ve třech kategoriích i nejpěknější vlastnoručně vyrobené masky maškar.

Školní fašankové obchůzky a následného karnevalu se zúčastnili všichni žáci základní školy a všechny děti z mateřské školy včetně všech pedagogů (také v maskách).

PaedDr. L. Zimčík, ředitel


Přečtěte si, jak tuto akci viděli dva z účastníků.


Jack Sparrow

Já jsem byl za kapitána Jacka Sparrowa. Dostali jsme každý papír a na něm jsme měli splnit úkoly. Nejdřív jsem šel splnit první úkol s dalekohledem. Potom jsem šel splnit 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9.úkol. Potom jsem šel do školky. Tam jsme  tančili. Nakonec se vybíraly nejkrásnější masky. A pak byl konec.

Daniel Jurásek 3. ročník
Gangster

Já jsem byl za gangstera. Mladší bratr Ondra byl za banditu. Chodili jsme po škole a tančili jsme a zpívali.
Druhý stupeň připravil soutěže a kdo všechny úkoly splnil, šel do školky. Pak se vyhlásily nejkrásnější masky. Po obědě nebyly vyučovací hodiny. Pan ředitel byl za tučňáka.

Vojtěch Čaňo, 3. ročník

Děti z Mateřské školy děkují firmě MERO CZ za sponzorský dar a také
panu řediteli i panu starostovi za rozšíření prostor a vybavení mateřinky.

top
Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ