Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, březen 2010

| Úvod | Informace z obce | Beseda pro seniory | TJ Sokol Březová | Farní úřad | ZŠ a MŠ |

| Fotostrana -  FS Dúbrava | Fotostrana - Fašank 2010 |

Beseda pro seniory

Zpravodaj 03 / 2010

Úvodní strana Informace z obce, str. 2
Beseda pro seniory, str. 3 TJ Sokol Březová, str. 3 - 4
Farní úřad, str. 5 ZŠ a MŠ, str. 6
FS Dúbrava, fotostrana, str. 7 Závěrečná fotostrana
Zpravodaj 12 / 2009

V rámci zvýšení bezpečnosti v naší obci uspořádal pan starosta v pátek 12. února schůzku našich seniorů se zástupci Policie ČR.
Přednáška probíhala na témata např. o praktikách dnešních zlodějů, o tom, jak se zachovat, když domácnost navštíví podomní prodejci. Také policisté informovali občany, jak rozeznat  plynaře, elektrikáře apod. od podvodníků.  Byli upozorněni, aby si dávali pozor při podepisování kupních a jiných smluv na předváděcích akcích, kdy lidé nemají čas prostudovat smlouvu detailně, takže vlastně ani mnohdy neví, co podepisují a bývají často podvedeni.
Pan starosta také apeloval na naše občany, aby nebyli lhostejní k dění v jejich okolí a pokud uvidí podezřele se chovající osoby v obci, např. pokud si bude někdo fotit auta, domy, apod., aby se občané nebáli a ihned informovali starostu nebo přímo Policii ČR.
Schůzka proběhla v duchu diskuze, kde policisté hovořili s našimi občany na různá témata. Občané se do diskuze aktivně zapojovali a vyměňovali si své, mnohdy, negativní zkušenosti, které sami zažili.

Věra Kročilová

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ