Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, březen 2010

| Úvod | Informace z obce | Beseda pro seniory | TJ Sokol Březová | Farní úřad | ZŠ a MŠ |

| Fotostrana -  FS Dúbrava | Fotostrana - Fašank 2010 |

Vážení spoluobčané

Zpravodaj 03 / 2010

Úvodní strana Informace z obce, str. 2
Beseda pro seniory, str. 3 TJ Sokol Březová, str. 3 - 4
Farní úřad, str. 5 ZŠ a MŠ, str. 6
FS Dúbrava, fotostrana, str. 7 Závěrečná fotostrana
Zpravodaj 12 / 2009

na začátek  pomalu přicházejícího jara vám všem jménem zastupitelstva obce Březová a samozřejmě i jménem svým, přeji v roce 2010 všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.

I v letošním roce se budeme snažit naší činností přispět k lepšímu celkovému vzhledu obce.
A proto jsme v tomto roce opět podepsali dohodu s pracovním úřadem a přijali jsme na veřejně prospěšné práce sedmnáct zaměstnanců, s kterými jsme zahájili činnost již tradičním, každoročním čištěním ulic.

Do velikonoc proběhne odstranění kamenné drtě z komunikací, následně vyhrabeme trávníky kolem cest a nakonec důkladně zameteme celou obec.

I nadále pokračují práce na veřejném prostranství v centru obce a to úprava domku čp. 115  s přilehlými pozemky.

Co se investičních akcí týká, zahájíme hned po velikonocích zbudování a rekonstrukci některých chodníků v obci. Dále budeme pokračovat na dostavbě a vybavení sběrného dvora, který v letošním roce doplníme o drtičku stavební sutě, štěpkovač větví, lis na plasty a kontejnery na tříděný odpad.

Navíc jsme tento měsíc získali další dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 1.515.227,- Kč na dovybavení komunitní kompostárny a to o malý nakladač, překopávač kompostu a síto na prosévání kompostu. Kromě doposud jmenovaných akcí, které jsou v souladu s volebním programem, souběžně pracujeme na dalších projektech. Podle vyhlášených výzev dotačních titulů z evropských fondů se snažíme zrealizovat zateplení obecních budov, rekonstrukce lesních cest nebo revitalizaci území naší obce.

A i když, jak všichni víte, probíhá stále celosvětová finanční krize, která nám v loňském roce mírně přibrzdila zvyšování zaměstnanosti v naší obci, neustále pracujeme na zajištění dalšího výrobního programu do budovy bývalé Zevety.


Závěrem vám ještě přeji co nejstabilnější rok s rychle ustupující krizí, příjemné prožití svátků velikonočních a zároveň vás všechny zvu  na stavění a kácení máje.

Josef Trecha, starosta obce

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ