Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, březen 2009

| Úvod | Informace z obce | Lesní hospodářství | Nabídka Charity Uherský Brod | Vypalování listí |

| Farní úřad | ZŠ a MŠ | TJ Sokol Březová | Pověst o březovském pánu + Léčivé rostliny |

| Nejbližší akce | Fotostrany - Vánoční koncert + Fašank |

Základní škola a Mateřská škola

Zpravodaj 03 / 2009

Úvodní strana Informace z obce
Lesní hospodářství Nabídka Charity Uherský Brod
Vypalování listí Farní úřad
ZŠ a MŠ TJ Sokol Březová
Pověst o březovském pánu + Léčivé rostliny Nejbližší akce
Fotostrany: Vánoční koncert + Fašank
Zpravodaj 03 / 2009

Aktivity žáků základní školy za období leden až březen 2009

  Činnost základní školy se neomezuje jen na samotné vzdělávání žáků, ale také na jejich výchovu. Naše škola, nevelká svou velikostí, se ale může chlubit velkým nasazením svých žáků na úseku školní i mimoškolní výchovy.

  Naše děti jsou činné na mnoha akcích. Je samozřejmostí jejich účast při vítání nových občánků (např. Tomáš a Petr Moravčíkovi (Švehlovi), Kristýna Provodovská ...

  Mnozí občané mohli vidět řadu našich dětí na Božíhodovém koledování koncem prosince 2008.


  Málo viditelnou, ale tradiční akcí školních dětí je krmení zvířat v lese, které s nimi zajišťuje
p. Pavlína Majerová.Koncem ledna 2009 se výtvarné soutěže školních družin v Uherském Brodě s úspěchem zúčastnili žáci třetího ročníku Tomáš Hanák a Nicol Jurásková.

  Do prvního ročníku od počátku školního roku 2009/2010 byli zapsáni Nicol Horalíková, David Vaculík, Věra Púčková, David Horňák, Tereza Krůželová,  Jakub Jurásek, Daniel Grebík, Michal Ševčík, Dominika Jurásková a také Svetomir Gjorgjevik z Makedonie, který bude žákem naší školy, ale je s rodiči dlouhodobě v Makedonii a k výuce českého jazyka bude využívat náš unikátní systém výuky prostřednictvím internetu.


  V únoru 2009 pořádalo folklorní sdružení Uherskobrodska soutěž „Zpěváčci 2009“, kterého se z naší školy zúčastnili tito chlapci a děvčata: Lucie Horalíková, Klára Horalíková, Tomáš Moravčík (Švehla), Adéla Janíková a Petr Moravčík (Švehla). Druhé místo vybojovala Adéla Janíková a třetí místo získala Klára Horalíková.

  Výtvarné práce našich žáků k fašanku můžete vidět na obecním úřadě.  Okresního finále „Zazpívej slavíčku“ v Uherském Hradišti se zúčastnila Adélka Janíková.

  Velkou akcí, na kterou se připravuje řada našich žáků, je divadelní představení autora Zdeňka Železného (s ilustracemi našich dětí jsme mu vydali sbírku „Slovní hrátky se zvířátky“) „Čím je skládka pro zvířátka“.


  Naši žáci se velmi dobře a směle srovnávají s žáky některých velkých škol v internetové soutěži „Najdi, co neznáš“, kterou pořádá největší český internetový portál Seznam. Jedná se o vědomostní soutěž žáků 2. stupňů ZŠ a víceletých gymnázií.

  Po polovině soutěže jsou naši sedmáci a šesťáci na prvním a druhém místě mezi školami z našeho okresu.

  Řada žáků naší školy se učí hře na klávesové nástroje, hře na housle, topna flétnu, další děti navštěvují taneční soubor.

PaedDr. Ludvík Zimčík

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ