Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, březen 2009

| Úvod | Informace z obce | Lesní hospodářství | Nabídka Charity Uherský Brod | Vypalování listí |

| Farní úřad | ZŠ a MŠ | TJ Sokol Březová | Pověst o březovském pánu + Léčivé rostliny |

| Nejbližší akce | Fotostrany - Vánoční koncert + Fašank |

Obecní úřad informuje

Zpravodaj 03 / 2009

Úvodní strana Informace z obce

Poplatky za svoz TDO, vodné, stočné a psy

Svoz tuhého domovního odpadu: za každou fyzickou osobu, která má trvalý pobyt v obci 374,- Kč/rok/osoba. Na jednu domácnost se platí maximálně za tři osoby. Splatnost je do 31. 3. a do 30.9.

Za stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci 374,- Kč/rok. Splatnost poplatků je do konce června příslušného roku.

Stočné: za každou fyzickou osobu poplatek činí 58,50 Kč/půl rok/osoba.

Vodné: činí 11,- Kč/m3.

Poplatek ze psa činí 50,- Kč/rok a za každého dalšího psa 100,- Kč. Občané jsou povinni přinést na Obecní úřad stav vodoměru a tyto poplatky uhradit do daných termínů.

Lesní hospodářství Nabídka Charity Uherský Brod
Vypalování listí Farní úřad
ZŠ a MŠ TJ Sokol Březová
Pověst o březovském pánu + Léčivé rostliny Nejbližší akce
Fotostrany: Vánoční koncert + Fašank
Zpravodaj 03 / 2009

Czech POINT

  Kontaktní místo veřejné správy Czech POINT rozšířilo své služby o další možnost získání výpisů.

  V následujících řádcích se můžete dočíst o  celko-vém  přehledu vydávaných výpisů na Obecním úřadě Březová a o dokladech, které musíte při získání výpisu předložit.


Rejstřík trestů – předložení platného občanského průkazu, cestovního pasu

Katastr nemovitostí – výpis se vydává podle čísla listu vlastnictví, čísla popisného nemovitosti
a také podle parcelního čísla

Centrální registr řidičů – zde se občan dozví, kolik  bodů za dopravní přestupky má na kontě, musí předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas

Obchodní rejstřík –  k tomuto výpisu potřebujete identifikační číslo organizace

Informační systém odpadového hospodářství, Formulář registru účastníků provozu modulu autovraků – uložení automobilových vraků, k výpisu potřebujete občanský průkaz nebo cestovní pas

Informační systém o veřejných zakázkách – Seznam kvalifikovaných dodavatelů je využíván pro prokazování splnění kvalifikace u veřejných zakázek zadávaných dle zákona 137/2006 Sb., k vydání potřebujete znát identifikační číslo organizace

Poplatky
U všech výše jmenovaných se platí 100,- Kč za první stranu, za každou další stranu se platí 50,- Kč.

Dotace získané v roce 2008

Získáno od

Částka

Účel

Zlínský kraj

300.000,-

Sportovní areál, volejbalové hřiště

Zlínský kraj

55.000,-

Vybavení hasičů – ochranný oděv

Zlínský kraj

293.000,-

Hospodaření v lese

Zlínský kraj

30.000,-

Volby

Město Uh.Hradiště

35.000,-

Knihovna

top

panenka v březovském kroji bude sloužit pro reprezentaci obce

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ