Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, březen 2009

| Úvod | Informace z obce | Lesní hospodářství | Nabídka Charity Uherský Brod | Vypalování listí |

| Farní úřad | ZŠ a MŠ | TJ Sokol Březová | Pověst o březovském pánu + Léčivé rostliny |

| Nejbližší akce | Fotostrany - Vánoční koncert + Fašank |

Vypalování listí

Zpravodaj 03 / 2009

Úvodní strana Informace z obce
Lesní hospodářství Nabídka Charity Uherský Brod
Vypalování listí Farní úřad
ZŠ a MŠ TJ Sokol Březová
Pověst o březovském pánu + Léčivé rostliny Nejbližší akce
Fotostrany: Vánoční koncert + Fašank
Zpravodaj 03 / 2009

Odbor životního prostředí odpovídá: Je možné na zahradách spalovat větve a listí?

  Díky příjemnému ročnímu období, které přeje práci na zahradách, se častěji objevují dotazy od občanů, jestli a případně za jakých podmínek, je možné zbavit se přebytečné trávy, listí a klestí.

  Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, že v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.

  Pokud se tedy jedná pouze o suchou trávu a větve, můžete je na své zahradě bez obav spálit. Měli byste však dbát na to, aby palivo bylo skutečně suché a zvolit k tomu vhodné počasí, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným kouřem. Jedno ohniště se zapáleným vlhkým listím dokáže snadno zahalit kouřem polovinu zahrádkářské osady, což je zvláště dobře vidět z vyvýšených míst.


  Doporučujeme ale každému brát ohled na požární bezpečnost.

  Při velkém suchu nebo za silného větru raději oheň vůbec nerozdělávejte. Kromě toho může být v létě v období sucha kvůli zvýšenému riziku vzniku požáru volné rozdělávání ohně skutečně zakázáno. O tom, zda byl takovýto dočasný zákaz vydán, můžete získat informace u hasičského záchranného sboru.

  Hasičský záchranný sbor je vhodné také informovat na běžné telefonní lince 950 676 111 v případě spalování většího množství rostlinných zbytků, aby jeho hlídka nemusela zbytečně vyjíždět k falešným poplachům.


  Neměli bychom ale zapomínat, že existují i vhodnější způsoby likvidace rostlinného odpadu.

  Především jej můžete využít ke kompostování. Pokud žijete v rodinném domku, můžete do kompostu s výhodou přidat i kuchyňský odpad. Bližší informace o kompostování můžete získat na odboru životního prostředí a zemědělství (v Nerudově ulici) nebo v poradenském Ekocentru Chrpa, které najdete na adrese: Větrná 2469, Uherský Brod (u sběrného dvora). http://www.ekoporadnaub.info

 

Vypalování porostů – zakázaná a nebezpečná činnost

  V dnešní době už řada lidí naštěstí pochopila, že tento způsob čištění zarostlých pozemků přináší více škody než výhod.

  Především je přímo zakázán zákonem č.133/1985 Sb., o požární ochraně. Tomu, kdo by porosty vypaloval, hrozí sankce – v případě fyzické osoby pokuta až 25 000 Kč, v případě právnické nebo podnikající fyzické osoby až 500 000 Kč.

  Často se stává, že se plameny rozšíří mimo pozemek člověka, který oheň založil a způsobí tak škodu sousedům.  Oheň se může snadno rozšířit do sousedních zahrad, polí i na lesní pozemky. Dochází tak ke škodám na s láskou pěstovaných ovocných stromech, na úrodě, lese a myslivcům na zvěři. Podle zákona č.289/1995 Sb., o lesích proto není možné (mimo vyhrazená místa) ani rozdělávat oheň v lese nebo v jeho okolí (v okruhu 50 m).

  I když se oheň nerozšíří a k žádnému neštěstí nedojde, je přínos vypalování porostů pro půdu vcelku žalostný.

  Zničíte totiž hmyz  - i užitečný, např. čmeláky, kteří hnízdí pod zemí, většinou však zejména vývojová stádia mnoha bezobratlých, která se nacházejí v porostu (vajíčka, larvy, kukly).

  Můžete, aniž byste se o tom dozvěděli, spálit chráněné rostliny a hnízda ptáků, jejichž mláďata nemají šanci uniknout. Poškodíte kořeny stromů a keřů, které pak mohou uhynout.

  Zvláště náchylné jsou k tomu mladé stromky. Stromky a keře mohou zdánlivě požár přečkat bez úhony, jejich pletiva však mohou být značně poškozena, rostlina celkově oslabena, a je tak více náchylná podléhat chorobám a škůdcům. Následky opálení ohněm se mohou projevit i po několika letech.

  Ke všemu na spáleništi místo trávy a lučních bylin podpoříte rostliny odolnějších plevelů, které vám pak  přidají starosti při další údržbě. Jmenujme například svlačec, pcháč oset , třtinu křovištní a další tvrdé trávy. 

  Společně s nimi se objevují i odolnější hmyzí škůdci a trvá několik let, než se vše dá opět do pořádku.

Doporučujeme proto zamyslet se a v případě zarostlých pozemků vybrat jiné, byť o něco pracnější a pomalejší řešení.
  Nejlepším je průběžná údržba pozemku – pravidelné sečení, příp. údržba mulčováním, orbou či pasením zvířat.

topPokud však potřebujete sáhnout po něčem důraznějším, existuje už naštěstí v dnešní době řada výborných pomocníků pro zahrádkáře – sekačky a křovinořezy.

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ