Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, březen 2009

| Úvod | Informace z obce | Lesní hospodářství | Nabídka Charity Uherský Brod | Vypalování listí |

| Farní úřad | ZŠ a MŠ | TJ Sokol Březová | Pověst o březovském pánu + Léčivé rostliny |

| Nejbližší akce | Fotostrany - Vánoční koncert + Fašank |

Farní úřad

Zpravodaj 03 / 2009

Úvodní strana Informace z obce
Lesní hospodářství Nabídka Charity Uherský Brod
Vypalování listí Farní úřad
ZŠ a MŠ TJ Sokol Březová
Pověst o březovském pánu + Léčivé rostliny Nejbližší akce
Fotostrany: Vánoční koncert + Fašank
Zpravodaj 03 / 2009

Postní doba

  V loňském čísle Obecního zpravodaje jsme se zamýšleli nad smyslem Velikonoc.


Letos bych chtěl, jakožto zdejší duchovní správce, napsat pár řádků o postní době. Ta totiž s Velikonocemi souvisí, je vlastně důležitou přípravou na tyto největší svátky křesťanského roku. Postní doba začíná na Popeleční středu (letos to bylo 25.2.), kdy si připomínáme základní skutečnost našeho lidského života: „Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se navrátíš.“

  Celých 40 dní postní doby (počítáno bez nedělí – na ně se půst nevztahuje) se potom odvíjí od této skutečnosti. Ať už se jedná o střídmost v jídle nebo zábavě, ať je to rozjímání o Kristově umučení nebo hlubší modlitba, ať je to jakákoli jiná forma sebezáporu (sem patří i sv. zpověď), to vše jsou prostředky.


  K čemu? Prostředky k tomu, jak hlouběji a vyrovnaněji prožívat své lidství.

  Zvlášť v dnešní době, která zdůrazňuje především jednu tvář lidství, totiž požitek, opojení z pomíjivých věcí a krátkodobá potěšení, máme zahlédnout i svoji druhou, odvrácenou tvář. Tvář člověka, který touží po hodnotách vyšších, přímo věčných. Jinými slovy: pomíjivé věci a skutečnosti samy o sobě nás nespasí.


  Ty zde zanecháme a odejdeme. Kam? Ne pouze do temného hrobu, ale na věčnost. Kéž by pro nás byla šťastná.

  Životním heslem křesťanů proto nemůže být: „Urvi, co můžeš a za jakoukoli cenu.“ Půst a askeze však nemají smysl samy o sobě. Pouze pootevírají bránu do naší duše, aby mohla žít.

Dopřejme své duši alespoň ve zbytku postní doby načerpat duchovní energii, tolik potřebnou pro očekávání vzkříšení. Kristovo vzkříšení je totiž zárukou, že i my vstaneme z mrtvých.

P. František Urban
 


Pořad bohoslužeb během velikonoc 2009:

9.4. Zelený čtvrtek – 18:00 hod. mše sv. na památku poslední večeře Páně
 
10.4. Velký pátek – 18:00 hod. velkopáteční obřady (připomínka umučení Páně)

11.4. Bílá sobota – celodenní adorace u Božího hrobu,
ve 20:00 hod. mše sv. ze vzkříšení Páně

12.4. Velikonoční neděle – mše sv. pouze v 9:30 hod.

13.4. Velikonoční pondělí – 7:30 hod. mše sv. a žehnání velikonočních pokrmů

19.4. Neděle Božího milosrdenství – mše sv. v 7:30 v 9:30 hod. s novokněžským požehnáním

31.5. Neděle seslání Ducha svatého (konec velikonoční doby) – mše sv. v 7:30 a v 9:30 hod.Další plánované aktivity:

19.4. pouť do polského Krakova

1.6. slavnost Nejsvětější Trojice – v naší farnosti bude první svaté přijímání (9:30 hod.)

11.6. slavnost Těla a krve Páně – mše sv. a božítělový průvod po Březové

23.6.-1.7. farní pouť do Itálie (San Giovanni Rotondo, Řím, Assisi, Padova aj.) top

5.7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje – Březovská pouť

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ