Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, březen 2009

| Úvod | Informace z obce | Lesní hospodářství | Nabídka Charity Uherský Brod | Vypalování listí |

| Farní úřad | ZŠ a MŠ | TJ Sokol Březová | Pověst o březovském pánu + Léčivé rostliny |

| Nejbližší akce | Fotostrany - Vánoční koncert + Fašank |

Charita Uherský Brod - komplexní domácí péče Uherský Brod

Zpravodaj 03 / 2009

Úvodní strana Informace z obce
Lesní hospodářství Nabídka Charity Uherský Brod
Vypalování listí Farní úřad
ZŠ a MŠ TJ Sokol Březová
Pověst o březovském pánu + Léčivé rostliny Nejbližší akce
Fotostrany: Vánoční koncert + Fašank
Zpravodaj 03 / 2009

Provozovatel:    
Oblastní charita Uherský Brod, Mariánské náměstí 13

Provozní doba:  Po – Pá: 6:30 – 15:30

Vedoucí pečovatelské služby: Terezie Fojtíková
Zástupce vedoucí: Olga Slabiňáková
Kontaktní telefon: 572 632 839, mobil: 724 651 265

  Posláním terénní Pečovatelské služby je individu-álně zajistit pomoc a péči osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Poskytováním péče chceme umožnit uživatelům se sníženou soběstačností vést co nejdéle důstojný život v jejich přirozeném domácím prostředí a zachovat si vlastní životní styl.

  Službu Charita zajišťuje s ohledem na důstojnost a individuální potřeby klienta.

  Cílem služby je prostřednictvím nabízených úkonů oddálit trvalé umístění uživatele v pobytovém zařízení a tím zabránit ztrátě úzkého kontaktu s vlastní rodinou a nejbližších sociálních vazeb.

  Cílovou skupinou služby jsou senioři, osoby s chronickým onemocněním a osoby s tělesným, zdravotním a kombinovaným postižením z regionu Uherský Brod, kteří potřebují pomoc druhé osoby v oblasti osobní péče a péče o domácnost.

  Služba je poskytována osobám od 19-ti let bez horní hranice věku.

Základní činnosti:

* pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

* pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

* poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

* pomoc při zajištění chodu domácnosti

* zprostředkování kontaktu se společenským prostředímCena za služby je v průměru 100,- Kč / hod.top
Detailní ceník je k dispozici v sídle Charita UB nebo na Obecním úřadě Březová.

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ