Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, březen 2009

| Úvod | Informace z obce | Lesní hospodářství | Nabídka Charity Uherský Brod | Vypalování listí |

| Farní úřad | ZŠ a MŠ | TJ Sokol Březová | Pověst o březovském pánu + Léčivé rostliny |

| Nejbližší akce | Fotostrany - Vánoční koncert + Fašank |

Nejbližší konané akce

Zpravodaj 03 / 2009

Úvodní strana Informace z obce
Lesní hospodářství Nabídka Charity Uherský Brod

Stavění májky
1. května 2009
- stavění májky, grilování, k poslechu i tanci
bude hrát dechová hudba
Místo konání: Dědina

Kácení májky
31. května 2009
- kácení májky, grilování, k poslechu i tanci
bude hrát dechová hudba
Místo konání: Dědina

Vypalování listí Farní úřad
ZŠ a MŠ TJ Sokol Březová

Volejbalový turnaj mezi ulicemi
13. června 2009
- turnaj hraje šestičlenné družstvo, na složení
a věku družstva nezáleží
Místo konání: Sportovní areál

Cyrilometodějská pouť
5. – 6. července 2009
- krojovaný průvod jubilantů, mše svatá
v kostele sv. Cyrila a Metoděje, kulturní program,
kolotoče, atrakce pro děti, fotbalový turnaj,
vystoupení místních souborů, hodová zábava

Pověst o březovském pánu + Léčivé rostliny Nejbližší akce
Fotostrany: Vánoční koncert + Fašank
Zpravodaj 03 / 2009

Sraz Březových
25. července 2009
- již tradiční setkání obcí a měst se společným
názvem Březová-Brezová, fotbalové utkání,
hasičská soutěž, volejbalový turnaj
Místo konání: Brezová pod Bradlom, Slovenská republika

Březovské léto – II. ročník
11. července 2009
 - folkový večer
Místo konání: sportovní areál

top
Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ